งานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย

งานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย

วันที่ 12 ธันวาคม 2562
ณ ห้องเพชรชมพู โรงแรมดิเอมเมอรัล

คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช – นายกสมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมด้วยคณะมนตรีสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย เพื่อแสดงถึงความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันของกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งพร้อมที่จะพัฒนาและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00-21.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู โรงแรมดิเอมเมอรัล