โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ของไทย ในส่วนภูมิภาคสู่ตลาดโลก (ภาคเหนือ)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ของไทย
ในส่วนภูมิภาคสู่ตลาดโลก (ภาคเหนือ)

วันที่ 14 มีนาคม 2563
โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดและสมัครร่วมโครงการ
ติดต่อคุณมยุรี อุทยาพนาลี 083 009 7408

ดาวโหลดใบสมัคร

ดาวโหลดเอกสาร

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ

  • ผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำนวน 20 ราย
  • ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs จำนวน 30 ราย
    (กลุ่มอาหาร, เครื่องแต่งกาย, ของตกแต่งบ้าน)

กิจกรรม

  • นิทรรศการแนวโน้มอุตสาหกรรมการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์
  • โซนให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า
  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ประกอบการ OTOP/SMEs กับผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในพื้นที่ภาคเหนือ

จัดโดย

  • กระทรวงพาณิชย์
  • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  • สมาคมการพิมพ์ไทย