ประชุม ASEAN Printing Forum 2019

ประชุม ASEAN Printing Forum 2019

จัดขึ้นพร้อมกับงาน PACK PRINT INTERNATIONAL 2019 (PPI) หรือ งานนิทรรศการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 7 จัดโดย สมาคมการพิมพ์ไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และ บริษัท Messe Dusseldorf Asia ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย กล่าวว่าในปีนี้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit 2019) นอกเหนือไปจากการประชุมหลักของนายกรัฐมนตรีกับผู้นำประเทศในอาเซียนแล้ว ประเทศไทยยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในรายสาขาต่างๆ ในระดับอุตสาหกรรมอีกด้วย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการจัดประชุม ASEAN PRINTING FORUM 2019 เป็นการประชุมความร่วมมือของนายกสมาคมการพิมพ์และคณะผู้บริหารสมาคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของชาติอาเซียนทั้ง 10 ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม โดยแต่ละประเทศจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งปีนี้เวียนมาครบรอบประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอีกครั้ง ในฐานะที่อุตสาหกรรมการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมกระดาษ เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญและเป็น Supporting Industries ให้กับทุกอุตสาหกรรม ตลอดจนสินค้าและบริการ โดยเฉพาะการที่ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของภูมิภาค (Regional Printing Hub) นำรายได้เข้าสู่ประเทศจากการส่งออกสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีมูลค่าหลายแสนล้านบาทต่อปี

ดังนั้นในฐานะที่สมาคมการพิมพ์ไทยรับหน้าที่ดำเนินการเป็นประธานจัดงาน ASEAN Printing Forum 2019 ในปีนี้ จึงเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้นำเสนอประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและภูมิภาคโดยรวม และนำทางอาเซียนในเรื่องอุตสาหกรรมการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมกระดาษ สู่ภูมิภาคและประชาคมโลกผ่านเวทีการประชุมและการสัมมนาในหัวข้อความรู้และแนวโน้มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์จากวิทยากรระดับโลกเพื่อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) ตามอรรถบทหลักของการเป็นประธานจัดงาน ASEAN Summit ในครั้งนี้ต่อไป

การจัดประชุม ASEAN PRINTING FORUM 2019 ในครั้งนี้จะจัดขึ้นพร้อมกับงาน PACK PRINT INTERNATIONAL 2019 (PPI) หรือ งานนิทรรศการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในแถบภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจัดโดย สมาคมการพิมพ์ไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และ บริษัท Messe Dusseldorf Asia ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)


ภายในงานจะมีการจัดแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ ของกระบวนการผลิต เทคโนโลยีการพิมพ์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งระบบ วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัย ตั้งแต่กระบวนการก่อนการพิมพ์ การพิมพ์ และหลังการพิมพ์ ซึ่งการจัดงานที่ผ่านมามีบริษัทที่จำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ชั้นนำต่างๆ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมาร่วมงานจำนวนมาก อีกทั้งผู้ที่เข้าชมงานจะเป็นบรรดาผู้ที่ประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ ที่ต้องการหาซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์และเครื่องจักร เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย รวมถึงผู้ที่ต้องการซื้อบริการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เช่นแผนกจัดซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงนับเป็นโอกาสดีที่มีผู้ซื้อและผู้ขายจากต่างประเทศจำนวนมากจะเข้ามาร่วมงานดังกล่าว

สมาคมการพิมพ์ไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะยังประโยชน์มาสู่อุตสาหกรรมการพิมพ์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งระบบเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน

แนวคิดการออกแบบตราสัญลักษณ์

ตามที่ประเทศไทยได้รับมอบหน้าที่การเป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการต่อจากประเทศสิงคโปร์ แนวคิดหลัก (theme) สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ คือ “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

โดยตราสัญลักษณ์ (logo) สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย ซึ่งผู้ออกแบบใช้ “พวงมาลัย” เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบตราสัญลักษณ์ จากแนวคิดว่า คนไทยนิยมใช้พวงมาลัยในงานมงคล เป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับและให้เกียรติผู้มาเยือน โดยการออกแบบได้ผสมผสานงานศิลปะที่สะท้อนถึงความเป็นไทยกับมิติของความทัน สมัย “ดอกไม้” ซึ่งนำมาร้อยเรียงเป็น “พวงมาลัย” สื่อถึงประชาชนของประชาคมอาเซียน ที่มีความร่วมมือกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน “อุบะมาลัย” เป็นตัวแทนของประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ทั้งนี้ เมื่อมองจากด้านล่างขึ้นด้านบน เห็นเป็นรูปลูกศรที่พุ่งทะยานขึ้น สะท้อนถึงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทย สีหลักที่ใช้ในผลงานได้รับเเรงบันดาลใจมาจากสีเปลือกมังคุด ซึ่งเป็นสีโทนไทย และได้ปรับโทนสีให้มีความทันสมัยและเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้งาน โดยจะนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการจัดการประชุมในกรอบอาเซียนในทุกระดับ และในสื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเผยแพร่การรับรู้เกี่ยวกับการจัดประชุม และกิจกรรมต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ในช่วงการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยตลอดทั้งปี

สำหรับแนวทางการออกแบบมีแนวคิดดังต่อไปนี้

ผู้ออกแบบใช้ “พวงมาลัย” เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบตราสัญลักษณ์ จากแนวคิดว่า คนไทยนิยมใช้พวงมาลัยในงานมงคล เป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับและให้เกียรติผู้มาเยือน โดยการออกแบบได้ผสมผสานงานศิลปะที่สะท้อนถึงความเป็นไทยกับมิติของความทันสมัย

“ดอกไม้” ซึ่งนำมาร้อยเรียงเป็น “พวงมาลัย” สื่อถึงประชาชนของประชาคมอาเซียน ที่มีความร่วมมือกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน “อุบะมาลัย” เป็นตัวแทนของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

สัญลักษณ์ดังกล่าวเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นด้านบน เห็นเป็นรูปลูกศรที่พุ่งทะยานขึ้น สะท้อนถึงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ภายใต้แนวคิด “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

สีหลักที่ใช้ในผลงานได้รับเเรงบันดาลใจมาจากสีเปลือกมังคุดซึ่งเป็นสีโทนไทย และได้ปรับโทนสีให้มีความทันสมัยและเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้งาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.asean2019.go.th/th/

เครดิตภาพและข้อมูล https://www.asean2019.go.th/th/

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า