งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ 73 สมาคมการพิมพ์ไทย

 

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ 73 สมาคมการพิมพ์ไทย

สมาคมการพิมพ์ไทย จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ 73 ซึ่งคุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทยได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่ จากนั้นได้เชิญคุณ คุณภาวิมาศ กมลสุวรรณ เลขาธิการ และคุณประเสริฐ หล่อยืนยง เหรัญญิก เป็นผู้ร่วมรายงานผลการดำเนินงานฯ เริ่มจากการ รับรองรายงานการประชุม แถลงผลการดำเนินการตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาทาง Video Presentation และการแถลงงบดุล เมื่อวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 17.00-20.00น. ณ ห้องวินนิ่งโพสต์ ราชกรีฑาสโมสร

หลังจบการประชุมใหญ่ เป็น กิจกรรมเสวนา “แนวโน้มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จากงาน Print China 2019” โดยมีคุณวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากตัวแทนจาก Suppliers ได้แก่ ไซเบอร์พรินท์, HP, RICHO และ Heidelberg ร่วมแชร์ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทางไปดูงาน Print China 2019 นิทรรศการเทคโนโลยีการพิมพ์นานาชาติของจีน ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการนานาชาติโมเดิร์น กวางตุ้ง (GDE)