เยี่ยมชมโรงงานบางกอกโรลเลอร์

เยี่ยมชมโรงงานบางกอกโรลเลอร์

คุณวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการพิมพ์ไทย และคุณภาสกร วงษ์ชนะชัย รองผู้อำนวยการฯ นำนักเรียนการพิมพ์ รุ่นที่ 13 สถาบันการพิมพ์ไทย (Thai Print Academe) เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท บางกอกโรลเลอร์ จำกัด โดยการต้อนรับของคุณไชยสิทธิ์ สุนทรพรวาที กราฟิก โรลเลอร์ เมเนจเจอร์ พร้อมรับฟังพรีเซนต์แนะนำบริษัท และถึงการแนะนำวิธีการบำรุงรักษาลูกกลิ้งยางสำหรับงานพิมพ์

หลังจากนั้นเข้าชมไลน์การผลิตลูกกลิ้งยางสำหนับงานพิมพ์ โดยมีผู้แนะนำขั้นตอนการผลิต การซ่อมบำรุง และคอยตอบข้อสงสัย โดยละเอียดตลอดการรับชม นอกจากนี้ยังนำคณะเข้าชมลูกกลิ้งขนาดใหญ่ที่ต้องใช้รถบรรทุกทั้งคันสำหรับขนส่งเพียงแค่ 1 ชิ้น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ บริษัท บางกอกโรลเลอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร สมุทรสาคร