งานประชุมใหญ่ กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

p47_02

งานประชุมใหญ่ กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดการประชุมสามัญประจำปี 2562 กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 3 โซน C ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Save ค่าโรงพิมพ์ด้วย โซล่าซิสเต็ม” โดย คุณกัณรฎา กำลังมาก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)