สัมมนา อุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology

p76_02

สัมมนา อุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุค
Disruptive Technology

คุณพงษ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา “อุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology” จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30-16.45 น. ณ อาคาร KX Knowledge Exchange ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หัวข้อของการสัมมนาในครั้งนี้ได้กล่าวถึง “แนวคิดเพื่อผลิตนวัตกรรม” ด้าน Packaging โดยอาจารย์พีรวงศ์ จาตุรงคกุล ผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ “นวัตกรรมทางการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology” โดยคุณไชยวัฒน์ จิรพัทธพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กราฟแพค จำกัด