สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ เยี่ยมชมโรงงานผลิตกระดาษ SCG

p55_02

สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์
เยี่ยมชมโรงงานผลิตกระดาษ SCG

คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช และคณะมนตรีสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดประชุมสัญจรและเยี่ยมชมโรงงานผลิตกระดาษ SCG ณ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมไหว้ “หลวงพ่ออโนทัย” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐาน ณ วัดจันทาราม เป็นสิริมงคลรับปีใหม่