เปิดฝึกอบรมการพิมพ์ออฟเซ็ตเบื้องต้นประจำปี 2562 รุ่นที่ 13

p54_02

เปิดฝึกอบรมการพิมพ์ออฟเซ็ตเบื้องต้นประจำปี 2562 รุ่นที่ 13

สถาบันการพิมพ์เปิดฝึกอบรม “การพิมพ์ออฟเซ็ตเบื้องต้นประจำปี 2562 รุ่นที่ 13” โดยเปิดเรียนครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สถาบันการพิมพ์ไทย นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในการฝึกอบรมใช้เวลาเรียนทั้งหมด 9 ครั้ง แต่ละวันของการฝึกอบรมจะมีเรียนทฤษฎีในช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่ายลงปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักพื้นฐานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ และนำไปใช้ประโยชน์ได้ในการทำงาน