สัมมนา “Thai Print+SME Development Bank Smart Transform @Chaingmai”

สัมมนา “Thai Print+SME Development Bank Smart Transform @Chaingmai”

p49_02

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 สมาคมการพิมพ์ไทยร่วมกับ SME Bank Smart Transform จัดกิจกรรมสัมมนา “Thai Print+SME Development Bank Smart Transform@Chaingmai” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์ในภาคเหนือ โดยคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และที่ปรึกษานายกสมาคมการพิมพ์ไทย ซึ่งได้รับเชิญเป็นวิทยากรได้บรรยายในหัวข้อ Smart Transform การปรับตัวอย่างชาญฉลาด เพื่อการอยู่รอดภายในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโลกที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โดยได้กล่าวถึงประเด็นที่อยู่ในความสนใจ นั่นคือ การทำธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในยุคปัจจุบันจะต้อง Transform อย่างไรให้อยู่รอด และการบรรยายพิเศษ การเตรียมพร้อมเข้าสู่แหล่งเงินทุนพิเศษ และแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยคุณจิระพันธ์ คุณธรรมพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

กิจกรรมในช่วงบ่าย คือ พิธีลงนาม ร่วมกิจมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เกี่ยวกับการประเมินทักษะคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการพิมพ์ และ Clinic การเงินเพื่อการลงทุน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานที่ต้องการลงทุน รวมไปถึงกิจกรรม Technology & Product Showcase การจัดแสดงสินค้าด้านการพิมพ์จากซัพพลายเออร์ ที่นำเครื่องพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์มาร่วมแสดง เป็น Exhibition ขนาดย่อม ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชม รวมถึงการให้บริการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษจาก SME Development Bank สินเชื่อ เถ้าแก่ 4.0 “โครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับ SMEs คนตัวเล็ก” ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่