คุณปิง วรพล ภัคสุขชัย บริษัทฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

คุณปิง วรพล ภัคสุขชัย
บริษัทฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

“สวัสดีคะผู้อ่านที่เคารพรัก สำหรับ Young Printer ฉบับนี้ขอแนะนำ “คุณวรพล ภัคสุขชัย” หรือ “คุณปิง” ซึ่งเขาเองก็มีบทบาทในการรับผิดชอบกิจกรรมพิเศษหลาย ๆ อย่างที่ทางสมาคมการพิมพ์ไทยได้จัดขึ้นและงานอื่น ๆ ที่จะมีเขาเข้าร่วมทุก ๆ ครั้ง ลองมาทำความรู้จักกับเขากันดูเลยคะ”

“ก่อนอื่นช่วยแนะนำตัวเอง ให้เพื่อนๆ รู้จักก่อนคะ”

ปิงครับ วรพล ภัคสุขชัย ผมเป็นพี่ชายคนโต มีน้องชาย 1 คน และน้องสาว 1 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Sales Manager รับผิดชอบดูแลการขายฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์ในอุตสาหกรรมกราฟฟิค ทั้งโรงพิมพ์แผ่นและโรงพิมพ์ฉลากม้วน

“ประวัติความเป็นมาของ ฟอยล์มาสเตอร์ฯ”

บริษัทฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งโดย คุณชิณโชติ-คุณอรวรรณ ภัคสุขชัย เป็นบริษัทฯนำเข้าฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์มาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2534 รวมระยะเวลายาวนานกว่า 25 ปี และเป็นผู้เชี่ยวชาญมีความพร้อมอย่างสูงในด้านการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นในด้านเครื่องจักร กำลังคน ทีมงานที่เป็นมืออาชีพพร้อมปฏิบัติงาน และทำการขายในเชิงที่ปรึกษา รวมถึงการมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลกมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างคลอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

พันธกิจหลักของบริษัทคือ แนะนำ เผยแพร่สินค้าและเทคโนโลยีใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการประยุกต์ใช้ การพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีในประเทศไทย สร้างตราสินค้าของบริษัทฯให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

“หน้าที่ความรับผิดชอบในฟอยล์มาสเตอร์ฯ”

ผมได้เข้ามาสู่ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายฮอตแสตมป์ฟอยล์ ด้วยการเข้าทำงานในบริษัทฟอยล์มาสเตอร์ฯ จากการชักชวนของคุณสุวรรณี ภัคสุขชัย (อาม่า) และคุณชิณโชติ ภัคสุขชัย (หยี่แปะ) ซึ่งคุณลุงท่านดำรงค์ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ในช่วงต้นปี 2015 เริ่มการทำงานด้วยการศึกษางานในตำแหน่งผู้แทนขาย รับผิดชอบการขายแสตมป์ปิ้งฟอยล์ให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมกราฟฟิค โดยกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบเป็นลูกค้ากลุ่มโรงพิมพ์ฉลากม้วนขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก

“ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำงาน ใช้อะไรเป็นแนวทางในการแก้ไข”

ความยากของงานคือ ตัวผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านเทคนิคต่างๆ เนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีประสบการณ์ในด้านงานพิมพ์และฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์ อีกทั้งยังเป็นสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และเพิ่มทักษะในด้านต่างๆ ให้มีความรู้ความชำนาญเพื่อที่จะสามารถนำเสนอสินค้าและบริการให้เหมาะกับลักษณะงานของลูกค้า ทำให้ช่วงแรกต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ค่อนข้างมาก หลังจากทำงานในระยะเวลาหนึ่งผมมีความคิดว่าการทำงานขายและการบริการนั้นมีความยาก แต่ก็มีความท้าทายอย่างมากเช่นกัน ในการติดต่องานขายหรือการให้บริการกับลูกค้า ทำให้ผมได้เรียนรู้การปรับตัวในการทำงานกับผู้คน ความอดทน รวมถึงการใส่ใจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ทันเวลา เพราะลูกค้าของผมส่วนใหญ่เป็นโรงพิมพ์จะมีความต้องการใช้งานแบบเร่งด่วนมาก ในส่วนตัวผมคิดว่าการบริการที่จริงใจและเข้าใจลูกค้าจะทำให้ลูกค้าไว้วางใจเราและนึกถึงเราเสมอ และนอกเหนือจากการบริการที่ดีแล้ว สินค้าต้องมีคุณภาพตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วนด้วย ตลอดระยะเวลาการทำงานอย่างหนักในช่วงกว่าสองปีทำให้ผมมีประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้น และได้รับการสนับสนุนที่ดีจากลูกค้าเสมอมา จนถึงปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่ง Sales Manager ดูแลและรับผิดชอบภาพรวมในอุตสาหกรรม Graphic ทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมโรงพิมพ์แผ่น โรงพิมพ์ม้วน ตลอดจนถึงโรงปั้มต่างๆ ซึ่งคลอบคลุมในส่วนของกระบวนการหลังงานพิมพ์

“หลักการในการทำงาน”

พยายามทำทุกสิ่งให้เต็มที่ Work hard play hard ความวิริยะอุตสาหะนำมาซึ่งความสำเร็จ labor omnia vincit

“เป้าหมายในการทำงานที่กำหนดไว้ ”

เนื่องจากในปัจจุบันผู้ค้าฟอยล์มีเพิ่มขึ้นมากมายในท้องตลาด ซึ่งมีการแข่งขันกันสูงมาก ผมจึงวางเป้าหมายในการทำงาน สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า เน้นการบริการเป็นสำคัญ รักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ นอกจากนี้เป้าหมายของผมคือต้องการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดภายในประเทศ และขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าและสร้างยอดขายเพิ่ม

“มีความคิดเห็นถึงอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยอย่างไร”

ผมเองยังมีประสบการณ์ในด้านนี้ไม่มากนัก ส่วนตัวมองอุตสาหกรรมการพิมพ์มีโอกาสเติบโตได้ เพราะบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ที่เป็นแพ็คเกจจิ้งหรือฉลากต่างๆยังจำเป็นต้องมีการใช้งานอยู่ เจ้าของผลิตภัณฑ์ยังคงต้องการความสวยงาม ความแตกต่าง จุดเด่นและต้องการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นโอกาสที่อุตสาหกรรมการพิมพ์จะเติบโตขึ้นจึงมีความเป็นไปได้ แต่อุปสรรคที่ต้องเจอคงเป็นเรื่องของสภาพการแข่งขันค่อนข้างสูงในท้องตลาด ในด้านของธุรกิจหลังงานพิมพ์ที่ผมดูแลอยู่อาจได้รับผลกระทบบ้างในจากการที่ลูกค้าเปลี่ยนรูปแบบ ลดต้นทุนต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามโอกาสที่จะเติบโตก็มีอยู่แต่เราต้องหาจุดแตกต่าง ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการหาตลาดใหม่เพิ่มไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ

“งานอดิเรกในยามว่าง”

เป็นคนชอบออกกำลังกายครับ โดยกีฬาที่ชอบและจะนัดเพื่อน ๆ ไปเล่นเป็นประจำคือฟุตบอล ส่วนใหญ่ไปเล่นในช่วงกลางคืนจะไม่ค่อยเล่นช่วงกลางวันเพราะผมไม่ชอบอากาศร้อน นอกจากนี้ก็มีต่อยมวย ตีแบต และฟิตเนต ผมชอบออกกำลังกายเพราะการออกกำลังกายจะทำให้เราตื่นตัวและสดชื่น หากมีเวลาหรือวันหยุดต่อเนื่องก็ออกไปชาร์ตแบตด้วยการท่องเที่ยวต่างจังหวัด หรือไปเที่ยวต่างประเทศบ้างแล้วแต่โอกาสจะอำนวย

“เข้ามาเป็นสมาชิก Young Printer Group ได้อย่างไร”

การเข้าร่วมกิจกรรม Young Printer มาจากกู๋ตั้ง (คุณพรชัย รัตนชัยกานนท์) และหยี่แป๊ะ (คุณชิณโชิต ภัคสุขชัย) ซึ่งอยู่ในสมาคมการพิมพ์ไทย ซึ่งท่านได้แนะนำและส่งผมเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับวงการสิ่งพิมพ์เพราะผมยังใหม่กับธุรกิจนี้ โดยหวังว่าการเข้ากิจกรรมกลุ่มจะพัฒนาผมให้มีความรู้และมีประสบการณ์มากขึ้น สามารถนำความรู้ประสบการณ์จากเพื่อนๆพี่ๆในกลุ่มมาปรับใช้ในการทำงาน ได้รู้จักคนในวัยเดียวกันทำงานในแวดวงเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ อีกประการหนึ่งการเข้าร่วมกิจกรรม Young Printer ทำให้ผมได้รู้จักกับผู้ใหญ่ใจดีที่จะคอยให้คำแนะนำแนวทางการทำงาน และผมขอขอบคุณกู๋ตั้งและหยี่แปะ ที่ให้โอกาสผมได้มาร่วมในกิจกรรมนี้ทำให้ผมได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองได้มากขึ้น

“รับหน้าที่อะไรใน Young Printer Group แล้วงานที่รับผิดชอบมีอะไรบ้าง”

หลังจากที่เข้าร่วมกลุ่ม งานแรกผมได้มีโอกาสในการช่วยในส่วนของการจัดคอร์สสัมมนาต่างๆ โดยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการจัดงาน ในช่วงช่วงที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้ามาร่วมสัมมนาและถือว่าได้รับการตอบรับค่อนข้างดี เวลามีการประชุมต่างๆผมก็พยายามที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อจะได้มีส่วนร่วมให้มากที่สุด

“ฝากบอกเพื่อน ๆ ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก Young Printer Group”

อยากจะบอกว่าถ้ามีสิทธิ์แล้วไม่ใช้มันค่อนข้างน่าเสียดาย มันไม่ได้เป็นกิจกรรมที่เราจะต้องเหน็ดเหนื่อยหรือเสียเวลาส่วนตัวอะไรเลย สำหรับผมมันเหมือนกับมานั่งกินข้าวกับเพื่อนมากกว่า เพื่อนที่ทำงานคล้าย ๆ กับเรา สามารถพูดคุยปรึกษากันได้ และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจได้ครับ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า