Drupa 2016 : “ไฮเดลเบิร์ก” พลังผลักดันการพิมพ์ดิจิตอล

drupa 2016 : “ไฮเดลเบิร์ก”
เป็นหนึ่งในพลังผลักดันเบื้องหลังของอุตสาหกรรมการพิมพ์ดิจิตอล

  • การเพิ่มรุ่นสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดิจิตอลและ การบริการที่เติบโตขึ้นได้เปิดโมเดลธุรกิจใหม่รวม ถึงงานรูปแบบใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรมด้านการพิมพ์

  • ระบบการพิมพ์ดิจิตอลระดับอุตสาหกรรมได้เพิ่มความ ยืดหยุ่นและผลิตภาพให้สูงขึ้น

  • ระบบดิจิตอลในอุตสาหกรรมการพิมพ์ในปัจจุบัน สามารถเชื่อมต่อเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนในการผลิตงานพิมพ์ในส่วนพิมพ์ (Pressroom)

  • รูปแบบการบริการที่อยู่บนระบบฐาน ข้อมูลแบบคลาวด์ช่วยส่งเสริมความ สามารถในการแข่งขัน

p98-101_2

ไฮเดลเบิร์ก มีบทบาทสำคัญในการเป็นพลังผลักดันเบื้องหลังการเข้าสู่ความเป็นดิจิตอลของอุตสาหกรรม และขยายไปถึงบรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ดิจิตอล รวมถึงโซลูชั่นส์การบริการที่สนับสนุนการเติบโต ซึ่งแสดงให้เห็นพร้อมกันในงาน drupa 2016 จุดดึงดูดหนึ่งในประเด็นนี้ก็คือ การแสดงให้เห็นถึงการทำให้โรงพิมพ์มีความสามารถในการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น โดยการเชื่อมขั้นตอนระบบการทำงานในโรงพิมพ์และสร้างระบบที่เป็นอัตโนมัติให้แก่ระบบการทำงานที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งหมดของลูกค้า การมาถึงจุดนี้ได้ ต้องมั่นใจว่าระบบในอนาคตจะสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติและเป็นไปอย่างอิสระ โดยมีความเชื่อมโยงได้ตรงกับการบริการที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายอีกประการหนึ่งก็คือ การที่จะขยายโมเดลทางธุรกิจของลูกค้า โดยให้มีความเชื่อมโยงกับทางเลือกในการพิมพ์ดิจิตอลรูปแบบใหม่ ระบบการพิมพ์ดิจิตอลใหม่ที่ได้พัฒนาร่วมกับฟูจิฟิล์มเป็นการออกแบบเพื่อเปิดสู่ช่องทางการตลาดใหม่ โดยการทำให้การพิมพ์ในระดับอุตสาหกรรมมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

“เราจะนำพาอุตสาหกรรมของพวกเราก้าวไปสู่ยุคใหม่ของดิจิตอล โดยการทุ่มเทการลงทุนไปสู่การพิมพ์ดิจิตอลและการบริการที่สนับสนุนการเติบโต ลูกค้าของเราคาดหวังว่า เราจะนำเสนอคุณค่าที่สูงขึ้นและโอกาสทางธุรกิจที่ดีขึ้น และเราก็มีความพร้อมเป็นอย่างมากในการช่วยเหลือให้เขาเหล่านั้นได้เปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลแห่งอนาคต” ดร.เกอโรลด์ ลินซบาค ประธานกรรมการบริหารของไฮเดลเบิร์ก ได้กล่าวไว้

ไฮเดลเบิร์กนำเสนออนาคตที่เป็นดิจิตอลของอุตสาหกรรมภายใต้ม็อตโต้ “ซิมพลี่ สมาร์ท” (Simply Smart) ให้เห็นกันในงาน drupa 2016 ที่เมืองดุสเซลดอร์ฟ ในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ โรงพิมพ์จำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วขึ้นและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น มันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการดังที่กล่าวมาเพื่อปรับรูปแบบการให้บริการแบบที่มีความเป็นดิจิตอลให้เต็มในรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องดึงให้ผู้ซื้อสิ่งพิมพ์เข้ามาอยู่ในกระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการเดียวกันด้วยเช่นกัน

ระบบการพิมพ์ดิจิตอลระดับอุตสาหกรรมได้เพิ่มความยืดหยุ่นและผลิตภาพให้สูงขึ้น

Primefire 106 คือหนึ่งในระบบการพิมพ์ดิจิตอลจากไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในงาน Drupa 2016 ไฮเดลเบิร์กได้ร่วมพลังกับฟูจิฟิล์ม ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับการพิมพ์ดิจิตอลระดับอุตสาหกรรมซึ่งใช้เวลาไม่ถึงสองปี และหลังจากที่มีการนำเสนอและโชว์ในงาน Drupa 2016 ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้มีแผนจะจัดจำหน่าย ในปี พ.ศ. 2560 ตลาดการพิมพ์โดยรวมได้ก้าวเข้าสู่การพิมพ์ที่ต้องการยอดพิมพ์สั้นลง และมีความเป็นสิ่งพิมพ์เฉพาะบุคคลมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่ออัตราการเติบโตของการพิมพ์ดิจิตอลที่สูงขึ้นถึงสองหลัก ไฮเดลเบิร์กได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ทางด้านการพิมพ์ดิจิตอลที่ครอบคลุมถึงการเชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการผลิตของระบบการพิมพ์ออฟเซตล่าสุด

“โรงพิมพ์ที่มีการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ระหว่างระบบดิจิตอลและออฟเซตนี้จะรับมือได้ดีกว่าในสภาพตลาดที่มีการแข่งขันที่รุนแรง ระบบอัตโนมัติเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความสามารถในการแข่งขันเมื่ออยู่ในตลาดการพิมพ์ ระบบดิจิตอลในอุตสาหกรรมการพิมพ์ จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับโรงพิมพ์ต่างๆ ที่ต้องการมีความแข็งแกร่งและความพร้อมในการพัฒนา” คุณสเตฟาน เพล้นซ์ หนึ่งในกรรมการบริหารไฮเดลเบิร์ก ซึ่งรับผิดชอบส่วนงานเครื่องพิมพ์ของไฮเดลเบิร์ก กล่าว

ระบบดิจิตอลในอุตสาหกรรมการพิมพ์ในปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนในการผลิตงานพิมพ์ในส่วนพิมพ์ (Pressroom)

พื้นฐานสำหรับสิ่งนี้ก็คือแพลทฟอร์มของซอฟต์แวร์เชิงบูรณาการ ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนการรับงานไปจนถึงการผลิตด้วยเครื่องจักร รวมถึงการจัดการคำสั่งการผลิตทั้งหมด ไฮเดลเบิร์กได้รวมขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยซอฟต์แวร์ พริ้นเน็ค (Prinect) ที่เชื่อมโยงเวิร์คโฟลของการบริหารจัดการระบบการพิมพ์ เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบควบคุมที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดด้วยแนวคิดใหม่สำหรับเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น ก็ยิ่งเพิ่มความอัตโนมัติให้แก่ขั้นตอนต่างๆ ในการควบคุมการพิมพ์ของระบบการพิมพ์ออฟเซ็ต ด้วยเครื่องในตระกูลสปีดมาสเตอร์รุ่นใหม่จากไฮเดลเบิร์ก ก็ทำให้ระบบอัตโนมัติในระบบการพิมพ์เป็นไปได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้โรงพิมพ์ยิ่งมีศักยภาพในการผลิตงานคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นและทำกำไรได้มากขึ้น

“ในโรงพิมพ์ที่สมาร์ทแห่งอนาคต (Smart Print Shop) เราจะสาธิตให้เห็นว่าไฮเดลเบิร์กเป็นได้มากกว่าการเป็นเครื่องพิมพ์ จุดตัดสินจะไม่ใช่แค่ความคุ้มค่าจากการลงทุนในตัวเครื่องจักร แต่หมายถึงศักยภาพของลูกค้าเราในตลอดวงจรการทำงานที่เพิ่มคุณค่ามากขึ้น เรานำเสนอทางเลือกที่ดีสำหรับทุกๆ อย่าง จากนวัตกรรมทางธุรกิจที่ล้ำสมัย ไปจนถึงกระบวนการทั้งหมดที่มีประสิทธิภาพสูง” คุณสเตฟาน เพล้นซ์ กล่าวย้ำ

p98-101_3

รูปแบบการบริการที่อยู่บนระบบฐานข้อมูลแบบคลาวด์ช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน

ความร่วมมือระหว่างไฮเดลเบิร์กและลูกค้าจะได้รับการพลิกโฉมในยุคดิจิตอล บริษัทได้ดำเนินการบนแพลทฟอร์มการบริการที่อยู่บนระบบฐานข้อมูลแบบคลาวด์ (cloud-based service platform) ซึ่งครอบคลุมฐานการบริการทั้งหมดของไฮเดลเบิร์กและทำให้การเข้าถึงส่วนต่างๆ ได้โดยง่าย แพลทฟอร์มดังกล่าวตั้งอยู่บนเครือข่ายการให้บริการจากส่วนกลาง (Remote Service) ที่ดำเนินการโดยไฮเดลเบิร์ก โดยเชื่อมโยงเครื่องพิมพ์กว่า 10,000 เครื่อง รวมถึงซอฟต์แวร์ทำงานกว่า 15,000 ชุด เข้าไว้ในฐานบริการของไฮเดลเบิร์ก การให้บริการที่เกี่ยวข้องเช่น ระบบการตรวจติดตามจากส่วนกลาง (Remote Monitoring) และระบบต่างๆ ที่จะเสริมศักยภาพ (Performance Plus) ต่างก็ได้รับการติดตั้งและให้บริการบนแพลทฟอร์มนี้ เป็นการช่วยลูกค้าของเราให้เข้าถึงการทำงานของเครื่องได้ในทันที รวมถึงเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตโดยรวมด้วย การมีเครื่องจักรเชื่อมโยงไว้ในเครือข่ายเป็นจำนวนมาก เป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพการให้บริการแต่ละจุดการบริการ รวมถึงสามารถให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อย่างเหมาะสม ลูกค้านั้นสามารถเข้าถึงการให้บริการได้โดยตรงจากช่องทางด่วนสำหรับลูกค้า (Customer Portal) ซึ่งรวบรวมโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่หลากหลายไว้ด้วยเช่นกัน จึงเห็นได้ว่า ข้อมูลทั้งหมด รวมถึงข้อมูลสนับสนุนและช่องทางการติดต่อซึ่งลูกค้าต้องการจากไฮเดลเบิร์กต่างมีพร้อมให้ใช้ได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสถานะของเครื่องจักรที่ติดตั้ง รวมถึงการอัพเดทต่างๆ ไปจนถึงข้อความเตือนหรือคำแนะนำ และเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

“ในโลกของดิจิตอลแห่งอนาคต ลูกค้าจะต้องมีข้อมูลที่จำเป็นทุกอย่างสำหรับการเพิ่มศักยภาพการทำงานของบริษัทให้สามารถนำมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ เรายังเสนอทางเลือกต่างๆ ในการทำให้เกิดความพร้อมใช้เครื่องพิมพ์ได้ตลอดเวลา เพิ่มผลผลิตโดยรวม และความแน่นอนในการได้รับวัสดุและอุปกรณ์การพิมพ์ที่ต้องการ ซึ่งได้รับการทดสอบยืนยันคุณภาพแล้วจากไฮเดลเบิร์ก” คุณฮาราลด์ วายเมอร์ หนึ่งในคณะกรรมการบริหารของไฮเดลเบิร์กซึ่งรับผิดชอบส่วนงาน Heidelberg Services ได้กล่าวไว้ ไฮเดลเบิร์กได้สร้างรายได้เกือบร้อยละห้าสิบของการขายจากหมวดการบริการและหมวดวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ และยังคงขยายการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายขาย โทร. 0 2610 6100

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า