RICHO

Ricoh Asia Pacific ร่วมมือกับ Babbobox

Ricoh Asia Pacific ร่วมมือกับ Babbobox เพื่อยุทธศาสตร์การผลักดันการปฏิวัติทางดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี AI ในภูมิภาคเอเชียความสามารถด้าน AI ในการจัดเอกสารของ AIspace นี้จะเปิดให้ผู้ใช้ระบุประเด็นสำคัญของเอกสารได้แบบอัตโนมัติโดย RICOH ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ประกาศความร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับ Babbobox

RICOH จัดแสดงนวัตกรรมล้ำสมัย ในงาน April Series 2019

RICOH จัดแสดงนวัตกรรมล้ำสมัย ในงาน April Series 2019 เชื่อมั่นอนาคตเทคโนโลยีไทยก้าวไกลบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมงาน April Series 2019 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ