ผลการดำเนินงาน สมาคมการพิมพ์ไทย เดือนมีนาคม 2562

8 มีนาคม 2562 – จัดประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 | 13 มีนาคม 2562 – เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 จัดโดยสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562

ผลการดำเนินงาน สมาคมการพิมพ์ไทย เดือนเมษายน 2562

ผลการดำเนินงาน สมาคมการพิมพ์ไทย เดือนเมษายน 2562 2 เมษายน 2562 เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561/2562 สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562

1 2 3