Knowledge

สาระน่ารู้เกี่ยวกับทางการพิมพ์ออฟเซต ปัญหาและวิธีแก้ไข ตอนที่ 2

สาระน่ารู้เกี่ยวกับทางการพิมพ์ออฟเซต ปัญหาและวิธีแก้ไข ตอนที่ 2 ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี anan.tanwilai@gmail.com ปัญหาในการพิมพ์ออฟเซต มาจากวัสดุที่นำมาใช้ในกระบวนการพิมพ์

สาระน่ารู้เกี่ยวกับทางการพิมพ์ออฟเซต ปัญหาและวิธีแก้ไข ตอนที่ 1

การพิมพ์ออฟเซตเป็นระบบการพิมพ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เนื่องจากเป็นระบบการพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ลงวัสดุได้หลากหลาย อาทิเช่น กระดาษ โลหะและพลาสติก การพิมพ์ระบบออฟเซตเป็นระบบการพิมพ์ที่ใช้หลักการน้ำกับน้ำมันไม่รวมตัวกัน ทำให้ต้องมีการปรับตั้งและควบคุมปริมาณน้ำ

โรคอารมณ์แปรปรวน (BIPOLAR DISORDER)

โรคอารมณ์แปรปรวนเป็นโรคทางอารมณ์ที่สามารถแปรปรวนได้สุดขั้ว ทั้งคึกรุนแรง (Mania) และเศร้าสุด ๆ (Depress) อันอาจก่อความเสียหายมากทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่น ๆ อย่างที่เห็นในข่าวอยู่เนืองๆ สาเหตุนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด มีข้อมูลว่าเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ แต่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสมอง

การสื่อสารเพื่อการทีมงานทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตอนที่ 2

โลกทุกวันนี้การสื่อสารเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความเข้าใจและการขับเคลื่อนในชีวิตทั้งในเรื่องของการสื่อสารภายในตัวเองเพื่อให้เกิดความเข้าใจตนเองมากขึ้นและการสื่อสารระหว่างบุคคลที่จะสร้างความเข้าใจ การตกลงร่วมกันและสามัคคีกันในกลุ่มและองค์กร สำหรับทางทำงานนั้นการประชุมถือได้ว่าเป็นเวทีในการสื่อสาร

การสื่อสารเพื่อการทีมงานทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตอนที่ 1

ไม่ว่าจะเป็นแวดวงธุรกิจใด การสร้างทีมงานเป็นมักเป็นสิ่งสำคัญเสมอ เพราะทีมงานที่มีประสิทธิภาพมักเป็นกลไกที่สร้างผลงานที่ดีเสมอ เครื่องมือที่สำคัญมากคือ “การสื่อสาร” การสื่อสารภายในทีมนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการสื่อสารนั้นเป็นได้ทั้งแรงจูงใจ และตัวบ่อนทำลายกำลังใจได้ในคราวเดียวกัน

1 7 8 9 10 11