Industrial Spending

“ดานัง” แหล่งลงทุนศักยภาพสูงในเวียดนาม

หากนึกถึงพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการลงทุนของเวียดนาม นอกเหนือจากกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์แล้ว จังหวัดดานัง (Da Nang) เป็นอีกหนึ่งเมืองเศรษฐกิจสำคัญ

Drupa 2016 : “ไฮเดลเบิร์ก” พลังผลักดันการพิมพ์ดิจิตอล

ไฮเดลเบิร์ก มีบทบาทสำคัญในการเป็นพลังผลักดันเบื้องหลังการเข้าสู่ความเป็นดิจิตอลของอุตสาหกรรมและขยายไปถึงบรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ดิจิตอล รวมถึงโซลูชั่นส์การบริการ

Drupa 2016 : “ไฮเดลเบิร์ก” ปรับโครงสร้างการพิมพ์ดิจิตอล

ไฮเดลเบิร์กได้ขยายสายงานธุรกิจการพิมพ์ดิจิตอลในงานดรูป้า 2016 ซึ่งเป็นการเปิดโลกแห่งอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อธุรกิจการพิมพ์ดิจิตอลในขนาดตัด 2 (B1)

“Smart Print Shop” ไฮเดลเบิร์ก นำเสนอเครื่องพิมพ์

การเชื่อมต่อกระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมสื่อการพิมพ์ในรูปแบบดิจิตอล ช่วยให้ตรวจติดตามงานได้อย่างใกล้ชิด รองรับการเพิ่มประสิทธิภาพตลอดกระบวนการ

โฆษณาดิจิตอลโตสวนกระแสสิ่งพิมพ์

จากปัญหาเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ชะลอตัวต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาของไทยมีอัตราการเติบโตชะลอตัวไปด้วย

1 15 16 17