Virtual สัมภาษณ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ความฝันเกิดจากจิตใต้สำนึกที่นำเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่เราติดค้างอยู่ในใจมาปรุงแต่งเป็นเรื่องราวต่างๆ แม้กระทั่งความเครียดซึ่งเกิดขึ้นได้มากสำหรับคนที่เริ่มเข้าสู่วัยทำงาน ที่เต็มไปด้วยความกดดันทั้งด้านหน้าที่ การงาน การวางแผนสำหรับอนาคต

ปรียานุช นิยมมาลัย บริษัท ส.ไทยสงวนอุปกรณ์การพิมพ์

อุปสรรค คือ ความท้าทาย เพื่อช่วยให้เราเก่งขึ้น เข้าใจอะไรมากขึ้น เห็นค่าในบางสิ่งมากขึ้น “ตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีที่สุด จะได้ไม่เสียดายหรือมาย้อนคิดทีหลังว่าน่าจะทำแบบนี้ตั้งแต่ตอนนั้น”

จัดสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology”

ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ iTAP จัดสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology” ณ KX Building ชั้น 17 ถนนกรุงธนบุรี วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 – 16.45 น. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ และเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก

หลักสูตรที่ 1 เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถาบันการพิมพ์ไทย นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และหลักสูตรที่ 2 เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก วันที่ 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถาบันการพิมพ์ไทย นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

1 20 21 22 23 24 50