panida charaswimonporn

คุณชิณโชติ ภัคสุขชัย ปั้นแบรน์ ‘ฟอยล์มาสเตอร์’ รุกตลาดอาเซียน

“แนวโน้มเทคโนโลยีและการพิมพ์ฟอยล์ในเมืองไทย นับวันยิ่งได้รับความนิยมในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งใช้ในการตบแต่งบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า บ้างก็ใช้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในท้องตลาด

ทำดีเพื่อพ่อ พิมพ์สติ๊กเกอร์ ฟรี!

สมาคมการพิมพ์ไทย และกลุ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นความตั้งใจในการทำความดีช่วยเหลือชาวนา ของ Graphic Designer จิตอาสาทุกท่าน

สัมมนาการพิมพ์ 4.0 สำหรับคนรุ่นใหม่ ปี 2560

สัมมนาการพิมพ์ 4.0 สำหรับคนรุ่นใหม่ ปี 2560 สมาคมการพิมพ์ไทย ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรสัมมนาการพิมพ์ 4.0 สำหรับคนรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560

ธนบัตรที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

“ธนาคารแห่งประเทศไทย” หรือ ธปท. จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

1 104 105 106 107 108 112