Interview

Interview

Interview

บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับบุคคลสำคัญในแวดวงการพิมพ์ และเป็นบทความที่อยู่ในวารสารการพิมพ์ไทย

‘คุณเกรียงไกร’ สร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคต

คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะที่ปรึกษานายกสมาคมการพิมพ์ไทย กล่าวปาฐกถาในงานแถลงข่าว การจัดประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 11

1 3 4 5

วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับล่าสุด

Recent