Industrial Spending

Industrial Spending

Industrial Spending

บทความเกี่ยวกับความเป็นไปของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ซึ่งเป็นบทความที่อยู่ในวารสารการพิมพ์ไทย

Drupa 2016 : “ไฮเดลเบิร์ก” พลังผลักดันการพิมพ์ดิจิตอล

ไฮเดลเบิร์ก มีบทบาทสำคัญในการเป็นพลังผลักดันเบื้องหลังการเข้าสู่ความเป็นดิจิตอลของอุตสาหกรรมและขยายไปถึงบรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ดิจิตอล รวมถึงโซลูชั่นส์การบริการ

Drupa 2016 : “ไฮเดลเบิร์ก” ปรับโครงสร้างการพิมพ์ดิจิตอล

ไฮเดลเบิร์กได้ขยายสายงานธุรกิจการพิมพ์ดิจิตอลในงานดรูป้า 2016 ซึ่งเป็นการเปิดโลกแห่งอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อธุรกิจการพิมพ์ดิจิตอลในขนาดตัด 2 (B1)

“Smart Print Shop” ไฮเดลเบิร์ก นำเสนอเครื่องพิมพ์

การเชื่อมต่อกระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมสื่อการพิมพ์ในรูปแบบดิจิตอล ช่วยให้ตรวจติดตามงานได้อย่างใกล้ชิด รองรับการเพิ่มประสิทธิภาพตลอดกระบวนการ

โฆษณาดิจิตอลโตสวนกระแสสิ่งพิมพ์

จากปัญหาเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ชะลอตัวต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาของไทยมีอัตราการเติบโตชะลอตัวไปด้วย

1 9 10 11

วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับล่าสุด

Recent