***Home – Vol141

วารสารการพิมพ์ไทยฉบับที่ 141

ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด อีกขั้นของเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ฉลากม้วนดิจิตอล

AccurioLabel 400 คือ ผลงานชิ้นเอกของ โคนิก้า มินอลต้า ที่สะท้อนถึงความสำเร็จบนเส้นทางธุรกิจการพิมพ์ฉลากแบบดิจิตอล และยังเป็นส่วนเติมเต็มให้กับ AccurioLabel 230 หนึ่งในแท่นพิมพ์ฉลากดิจิตอลที่มียอดขายสูงที่สุดในโลก ณ เวลานี้ ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตฉลากสินค้า และธุรกิจผลิตสิ่งพิมพ์ระดับมืออาชีพ ที่มีปริมาณงานพิมพ์จำนวนมาก

News & Event

โครงการส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศ ปี 2566 (Smart Value Creation 2023)

วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.30-10.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (รัชดา) จัดโดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

การฝึกอบรม “เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์”

วันที่ 23 และ 30 เมษายน 2566 ณ RMUTT Innovation & Knowledge Centre (ชั้น 7) ศูนย์การค้า DD Mall (บางซื่อ จังชั่น) ถนนกำแพงเพชร จัดโดย สมาคมการพิมพ์ไทยร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ RMUTT โดยมี ผศ.ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ – สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) เป็นวิทยากร

สัมมนา UNLEASH PRINT POSSIBILITY WITH DIGITAL PRODUCTION

วันที่ 25 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้อง LE LOTUS (ชั้น 2) โรงแรม Swissotel รัชดา จัดโดย บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเปิดงานโดย คุณธีรวุฒิ บุญยเกตุ Business Solution and Graphic Sale Division Manager

ผ่านช่วงที่ร้อนที่สุดของประเทศไทยไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย ร้อนทั้งอากาศ ร้อนทั้งสถานการณ์บ้านเมืองที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมการพิมพ์คึกคัก ป้ายหาเสียงเป็นล้าน ๆ ป้ายทั่วประเทศเป็นตัวการันตีได้เป็นอย่างดี

สำหรับวารสาร Thai Print ฉบับนี้ทางทีมงานได้รับเกียรติจากทายาทธุรกิจ บริษัท เนชั่นไวด์ จำกัด คุณต้า ธนะชัย คงไทยเสรีกุล และคุณปิง อภิชัย คงไทยเสรีกุล ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวและการบริหารธุรกิจ รวมไปถึงเทรนด์ธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่กำลังมาแรง ซึ่งจะน่าสนใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้มากแค่ไหน หรือมีอะไรบ้างนั้น ท่านผู้อ่านสามารถติดตามบทสัมภาษณ์ได้จากเนื้อหาภายในเล่ม

และที่จะลืมไปไม่ได้คือ กลับมาอีกครั้ง กับการประกวดงานพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 26 Thai Print Awards 2023 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Connecting to sustainable future of Thai Printing and Packaging เชื่อมโยงสู่อนาคตที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โดยสามารถติดตามรายละเอียดการประกวดได้จากทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสมาคมฯ รวมทั้งวารสารฉบับนี้

บทความที่น่าสนใจ

Knowledge

การดึงหมึกพิมพ์บนงานพิมพ์ฟิล์มพลาสติกเพื่อหมุนเวียนพลาสติก

รศ.ดร.จันทิรา โกมาสถิตย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี juntira.kom@kmutt.ac.th ตอนที่ 2 Upcycling ขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก ปัจจุบันผู้ผลิตทั้งหลายคงทราบกันดีเกี่ยวกับนโยบายการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ หรือ LCA (Life Cycle Assessment) ซึ่งหมายถึงการประเมินเชิงปริมาณของการใช้ทรัพยากร

แนวทางสรรสร้างสุขภาพสำหรับที่ทำงาน

อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้องค์กรนั้น ๆ ได้ประสิทธิภาพของคนทำงานกลับมาดีขึ้น ส่งผลดีต่อพนักงานและองค์กร รวมรวมโดย ธีรพงศ์ ประดิษฐ์กุล ทุกวันนี้สังคมเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่าแต่ก่อนมาก ทั้งเรื่องอาหารการกิน การใช้ชีวิตแต่ละวัน มีการเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น เราให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น ทุกคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองและคนที่รัก

การลดต้นทุนเชิงการจัดการ สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเกจจิ้ง ตอนที่ 8

โดย วิรัช เดชาสิริสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโรงงานอัตโนมัติและการลดต้นทุนในโรงงานและขบวนการผลิต ในเนื้อหาของบทความก่อนหน้านี้ในหลายเล่ม ที่ผู้เขียนได้อธิบายการลดต้นทุนในโรงงาน โรงพิมพ์ ในส่วนต่าง ๆ ไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งยังมีส่วนที่ผู้เขียนได้พบเห็นมาในโรงงาน

Industrial Spending

‘Smart TTI’ ฉลากอัจฉริยะสำหรับผลิตผลสด บ่งชี้คุณภาพสินค้าทางการเกษตร

ช่วยให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ทันท่วงที “บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ” (Smart TTI Intelligent time-temperature-indicator from biopolymer for fresh produce) ได้ร่วมกับ ทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดสนามความสนุก ห้องสมุดกับอุตสาหกรรม E-Sport

การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ‘อีสปอร์ต’ (E-Sport) เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยม มีทีมและสนามแข่งขันระดับโลกเกิดขึ้นมากมาย เช่น World Cyber Games Championship ซึ่งเปรียบเหมือนสนามโอลิมปิกของโลกแห่งเกม ความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ ส่งผลต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้เติบโตไปพร้อมกัน

FLEXIBLE PACKAGING แนวโน้มนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต

ช่วยลดปริมาณการใช้วัสดุและพลังงานในกระบวนการผลิต ประหยัดค่าขนส่งและพื้นที่ ตลอดจนห่อหุ้มสินค้าไม่ให้แตกหักง่าย แรงขับเคลื่อนในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเกิดขึ้นด้วยหลายปัจจัย ทั้งจากผู้ผลิตที่ต้องการเพิ่มอายุสินค้าบนชั้นวาง การลดน้ำหนักหีบห่อเพื่อการขนส่งที่สะดวกและประหยัด รวมถึงข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเทศ

Interview

บทสัมภาษณ์บุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย

หากจะนึกถึงที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพิมพ์ เนชั่นไวด์ คือ คำตอบ

มุ่งเน้นสินค้ากลุ่มเครื่องพิมพ์ดิจิตอล ในช่วง 4-5 ปีมานี้จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลง ทั้งในเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคและรูปแบบการผลิต ยิ่งการระบาดหนักของโควิด-19 ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้หลายโรงพิมพ์จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน

อนาคตของ ไซเบอร์ เอสเอ็ม (ไทย) ที่ไม่ใช่แค่การ “ปรับ” และ “เปลี่ยน”

แต่คือการนําเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยแบบครบวงจร บริษัท ไซเบอร์ เอสเอ็ม (ไทย) จํากัด ผู้นําเข้านวัตกรรมและเทคโนโลยี สําหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยแบบครบวงจร เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

มุ่งเน้น มุ่งมั่น ไม่เคยหยุดแสวงหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ บริษัท กราฟแพค จำกัด

จำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์หลังพิมพ์ ลามิเนต ยูวี ปกแข็ง โฟโต้บุ๊ค กล่องบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์การพิมพ์ ที่มีชื่อเสียงทั้งในยุโรปและเอเซีย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดย คุณไชยวัฒน์ จิรพัทธพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการพิมพ์ กราฟแพคเพียบพร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความมุ่งมั่น เอาใจใส่ลูกค้า มากด้วยองค์ความรู้ และวิสัยทัศน์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า