Wasita

พิธีส่งมอบตำแหน่งประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ส่งมอบตำแหน่งประธานฯ ให้กับนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

วันการพิมพ์ไทย 2564

ณ สุสานโปรแตสแตนท์ ถ.เจริญกรุง คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช – นายกสมาคมการพิมพ์ไทย และประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ คณะมนตรีสหพันธ์ฯ คุณมารชัย กองบุญมา บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด และคุณธาดา เศวตศิลา ประธานมูลนิธิสุสานโปรเตสแตนท์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของหมอบรัดเลย์ผู้บุกเบิกงานพิมพ์ในประเทศไทย เนื่องในโอกาส “วันการพิมพ์ไทย 2564” วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ สุสานโปรแตสแตนท์ ถ.เจริญกรุง

1 3 4 5