News & Event

News & Event

News & Event

ข่าวและกิจกรรมของสมาคมการพิมพ์ไทย ทั้งเป็นบทความที่อยู่ในวารสารการพิมพ์ไทย หรือเป็นข่าวและกิจกรรมที่ทางสมาคมต้องการประชาสัมพันธ์

สัมมนาเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์

สัมมนาสมาคมการพิมพ์ไทยจัดงานสัมมนาในหัวข้อเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุณคุณภาพงานพิมพ์เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันการพิมพ์ไทย นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร การจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้งานพิมพ์ออฟเซต

Thailand 2018 World Stamp Exhibition

สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดแถลงข่าวความพร้อมในการจัดงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. 2561 หรือ Thailand 2018 World Stamp Exhibition ครั้งยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยววิถีไทย ในยุคดิจิทัล 4.0”

สัมมนาเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก

สัมมนาเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก สมาคมการพิมพ์ไทยจัดงานสัมมนาในหัวข้อเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลากเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนและวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันการพิมพ์ไทย นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

C.A.S PAPER Sino Trip กระซิบประวัติศาสตร์

บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ ได้จัดทริป C.A.S. Paper “C.A.S PAPER Sino Trip กระซิบประวัติศาสตร์” เพื่อเป็นขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนสินค้ากับบริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ โดยกิจกรรมในทริปนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ เดวิท บุญทวี นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์ และคุณนิรุตต์ โลหะรังสี แฟนพันธุ์แท้อยุธยา 4 สมัย

เปิดฝึกอบรมการพิมพ์ออฟเซ็ตเบื้องต้นประจำปี 2562 รุ่นที่ 13

สถาบันการพิมพ์เปิดฝึกอบรม “การพิมพ์ออฟเซ็ตเบื้องต้นประจำปี 2562 รุ่นที่ 13” โดยเปิดเรียนครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สถาบันการพิมพ์ไทย นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในการฝึกอบรมใช้เวลาเรียนทั้งหมด 9 ครั้ง

สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ เยี่ยมชมโรงงานผลิตกระดาษ SCG

คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช และคณะมนตรีสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดประชุมสัญจรและเยี่ยมชมโรงงานผลิตกระดาษ SCG ณ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมไหว้ “หลวงพ่ออโนทัย” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐาน ณ วัดจันทาราม เป็นสิริมงคลรับปีใหม่

สัมมนาแนวโน้มอุตสาหกรรมการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ของตลาดโลก

Loxley และ EFI ร่วมกับสมาคมการพิมพ์ไทย จัดสัมมนาเรื่องแนวโน้มอุตสาหกรรมการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ของตลาดโลก (Global trends in digital printing and packaging and how your company can benefit) โดยมี Mr. Andy Yarrow, Director Asia Pacific จาก EFI ให้การบรรยาย

สัมมนา อุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology

คุณพงษ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา “อุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology” จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)

มีเดีย มีดี Media ME; D 2019

มีเดีย มีดี Media ME; D 2019 โครงการมีเดียอาร์ตและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อจัดอมรบด้านสื่อแก่โรงเรียนในระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านมีเดีย การจัดอบรม และบริการวิชาการด้านมีเดียแก่บุคคลและนักเรียน

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีรเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย และคุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม อุปนายกฯ เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสะพานใหม่

1 2 3 4 5 15

Recent