News & Event

News & Event

News & Event

ข่าวและกิจกรรมของสมาคมการพิมพ์ไทย ทั้งเป็นบทความที่อยู่ในวารสารการพิมพ์ไทย หรือเป็นข่าวและกิจกรรมที่ทางสมาคมต้องการประชาสัมพันธ์

สัมมนา “Thai Print+SME Development Bank Smart Transform @Chaingmai”

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 สมาคมการพิมพ์ไทยร่วมกับ SME Bank Smart Transform จัดกิจกรรมสัมมนา “Thai Print+SME Development Bank Smart Transform@Chaingmai” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์ในภาคเหนือ

สัมมนา “การเตรียมไฟล์มาตรฐานสำหรับงานพิมพ์ดิจิทัล”

การจัดสัมมนานี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟล์งานพิมพ์ดิจิทัล

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมาคมการพิมพ์ไทยได้จัดประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ ช่างพิมพ์ดิจิทัลชั้น 2 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 กรุงเทพฯ และ ช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ชั้น 3 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC

กิจกรรมสัมมนา “Packaging on Demand”

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชั่น (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมสัมมนา “Packaging on Demand” เพื่อสร้างมูลค่าให้ธุรกิจการพิมพ์ดิจิทัล รองรับเทรนด์การตลาดในยุค “แพจเกจจิ้ง 4.0”

สุพรชัย ผู้ปิดทองหลังพระให้งานพิมพ์

ความสำคัญของงานหลังพิมพ์ แม้ว่างานพิมพ์จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ แต่จำเป็นต้องมีการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์กับงานหลังพิมพ์ ตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นวางแผนการผลิตสิ่งพิมพ์ประเภทนั้นๆ ได้แก่ การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมถูกต้อง

จัดสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology”

ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ iTAP จัดสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology” ณ KX Building ชั้น 17 ถนนกรุงธนบุรี วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 – 16.45 น. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ และเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก

หลักสูตรที่ 1 เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถาบันการพิมพ์ไทย นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และหลักสูตรที่ 2 เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก วันที่ 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถาบันการพิมพ์ไทย นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

การประกวดออกแบบตราสัญญาลักษณ์ (โลโก้)

เนื่องด้วยโอกาสครบรอบ 20 ปี ของกลุ่ม Young Printer Group (YPG) ในปีนี้ ทาง YPG จึงจัดให้มีการประกวดออกแบบโลโก้ใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่พร้อมก้าวเข้ามาท้าทายธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง พร้อมพัฒนาและปรับตัวไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยจะเปิดโอกาสให้สมาชิกของสมาคมการพิมพ์ไทย และโรงพิมพ์หรือบริษัทที่สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่

คณะกรรมการบริหารสมาคมการพิมพ์ไทย วาระ 2561-2563

คณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย รายชื่อคณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย (วาระปี พ.ศ.2561 – 2563)

1 2 3 4 11

Recent