News & Event

News & Event

News & Event

ข่าวและกิจกรรมของสมาคมการพิมพ์ไทย ทั้งเป็นบทความที่อยู่ในวารสารการพิมพ์ไทย หรือเป็นข่าวและกิจกรรมที่ทางสมาคมต้องการประชาสัมพันธ์

จัดสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology”

ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ iTAP จัดสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology” ณ KX Building ชั้น 17 ถนนกรุงธนบุรี วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 – 16.45 น. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ และเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก

หลักสูตรที่ 1 เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถาบันการพิมพ์ไทย นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และหลักสูตรที่ 2 เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก วันที่ 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถาบันการพิมพ์ไทย นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

การประกวดออกแบบตราสัญญาลักษณ์ (โลโก้)

เนื่องด้วยโอกาสครบรอบ 20 ปี ของกลุ่ม Young Printer Group (YPG) ในปีนี้ ทาง YPG จึงจัดให้มีการประกวดออกแบบโลโก้ใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่พร้อมก้าวเข้ามาท้าทายธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง พร้อมพัฒนาและปรับตัวไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยจะเปิดโอกาสให้สมาชิกของสมาคมการพิมพ์ไทย และโรงพิมพ์หรือบริษัทที่สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่

คณะกรรมการบริหารสมาคมการพิมพ์ไทย วาระ 2561-2563

คณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย รายชื่อคณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย (วาระปี พ.ศ.2561 – 2563)

สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมการพิมพ์สกรีนไทยจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ โดยมีคุณประภาพร ณรงค์ฤทธิ์ นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย

สมาคมการค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมการค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทยจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ โดยมีคุณสุปรีย์ ทองเพชร นายกสมาคมการค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทย

Thai Print Academy หลักสูตรการพิมพ์ออฟเซ็ตเบื้องต้น รุ่นที่ 12

Thai Print Academy หลักสูตรการพิมพ์ออฟเซ็ตเบื้องต้น รุ่นที่ 12 หลักสูตรการพิมพ์ออฟเซ็ตเบื้องต้นเป็นโครงการหลักสูตรเกียรติบัตร มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคนิค และการผลิต ตลอดจนกระบวนการฝึกทักษะในองค์กร

สถาบันการพิมพ์ไทยจัดพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการพิมพ์ออฟเซ็ทเบื้องต้น” รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 4 สถาบันการพิมพ์ไทยจัดพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการพิมพ์ออฟเซ็ทเบื้องต้น” รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 โดยมีนักเรียนจบหลักสูตรการพิมพ์ออฟเซ็ตทั้ง 2 รุ่น จำนวนทั้งหมด 28 ท่าน

1 2 3 10

Recent