News & Event

News & Event

News & Event

ข่าวและกิจกรรมของสมาคมการพิมพ์ไทย ทั้งเป็นบทความที่อยู่ในวารสารการพิมพ์ไทย หรือเป็นข่าวและกิจกรรมที่ทางสมาคมต้องการประชาสัมพันธ์

สัมมนาสมาคมการพิมพ์ไทย ประจำปี พ.ศ.2561 SME SCALE UP Printing Innovation

ธุรกิจการพิมพ์ในปัจจุบันต้องมีการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับกระแส Digital Disruption ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สมาคมการพิมพ์ไทย จึงจัดสัมมนานี้เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แนะนำการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจจนสำเร็จ

คณะกรรมการบริหารสมาคมการพิมพ์ไทย วาระ 2561-2563

คณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย รายชื่อคณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย (วาระปี พ.ศ.2561 – 2563)

สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมการพิมพ์สกรีนไทยจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ โดยมีคุณประภาพร ณรงค์ฤทธิ์ นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย

สมาคมการค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมการค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทยจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ โดยมีคุณสุปรีย์ ทองเพชร นายกสมาคมการค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทย

Thai Print Academy หลักสูตรการพิมพ์ออฟเซ็ตเบื้องต้น รุ่นที่ 12

Thai Print Academy หลักสูตรการพิมพ์ออฟเซ็ตเบื้องต้น รุ่นที่ 12 หลักสูตรการพิมพ์ออฟเซ็ตเบื้องต้นเป็นโครงการหลักสูตรเกียรติบัตร มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคนิค และการผลิต ตลอดจนกระบวนการฝึกทักษะในองค์กร

สถาบันการพิมพ์ไทยจัดพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการพิมพ์ออฟเซ็ทเบื้องต้น” รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 4 สถาบันการพิมพ์ไทยจัดพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการพิมพ์ออฟเซ็ทเบื้องต้น” รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 โดยมีนักเรียนจบหลักสูตรการพิมพ์ออฟเซ็ตทั้ง 2 รุ่น จำนวนทั้งหมด 28 ท่าน

บริษัท KURZ (Thailand) Ltd. ได้รับการรับรอง มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

จากบริษัท TÜV NORD (Thailand) Ltd. เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หลังจากที่ได้เปิดดำเนินกิจการมาเพียงแค่ 3 ปี 5 เดือน เท่านั้น โดยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีรับมอบใบรับรองฯอย่างเป็นทางการ

การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 13 ปี พ.ศ.2561 ภายใต้แนวคิดว่า Smart Transform

เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทยเป็นคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีผู้ประกอบการในประเทศครบทั้ง Supply Chain จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ

กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึกพลังเครือข่ายประชารัฐ เปิดมิติใหม่ พลิกโฉม SME ไทยยุค 4.0

ในงาน SME Transform #พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน SME Transform

1 2 3 10

Recent