RICOH จัดงานแรลลี่ RICOH Rock Star Party 2019 สร้างจิตสำนึกรักษ์โลก

RICOH จัดงานแรลลี่ RICOH Rock Star Party 2019 สร้างจิตสำนึกรักษ์โลก เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จำกัด ได้จัดงานแรลลี่ RICOH Rock Star Party 2019 เส้นทางกรุงเทพ-พัทยา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง และปล่อยสัตว์ทะเล ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน

สัมมนา Smart Packaging Forum

สัมมนา Smart Packaging Forum โดย บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนา Smart Packaging Forum โดยมีคุณพิชัย ธัญญวัชรกุล Sales Director กล่าวเปิดงาน พร้อมได้รับเกียรติจากคุณพงศ์ธีระ พัฒนะพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “Smart Printing Transformation”

งานประชุมใหญ่ กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

งานประชุมใหญ่ กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดการประชุมสามัญประจำปี 2562

โคนิก้า มินอลต้า 
เส้นทางแห่งความสำเร็จ
ยอดขายอันดับ 1 แท่นพิมพ์ดิจิตอลสี ตลอดปี 2018

ประกาศความเป็นผู้นำในธุรกิจแท่นพิมพ์ดิจิตอล โดยครองยอดขายสูงสุดอันดับ 1 สำหรับแท่นพิมพ์ดิจิตอลสีในประเทศไทย ต่อเนื่อง 4 ไตรมาส ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 นโอกาสนี้ คุณมาซาชิ มิยาโมโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มาเล่าเรื่องราวและแชร์ประสบการณ์จากความสำเร็จในครั้งนี้

โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 3

คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมกิจกรรม “โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ครั้งที่ 3” ซึ่งจัดโดยสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล และเป็นทุนดำเนินการของสหพันธ์ฯ สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันด้วยการโยนลูกโบว์ลิ่งปฐมฤกษ์

1 2 3