Smart Packaging กับอะไรที่มากกว่าบนกล่อง

อ.วรรณรัตน์ วิรัชกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Smart Packaging ในบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นเรื่องที่ถูกจับตามมองและได้รับความสนใจมากทั้งในผู้ผลิตขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น และสามารถเข้าถึงตัวผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น

RICOH เปิดตัวเครื่องพิมพ์ RICOH Pro C7200x / C7210x

รองรับการเติบโตทางธุรกิจ เปิดโลกงานพิมพ์กับความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย เปิดรับโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ และความคุ้มค่าในการลงทุนมากกว่าเดิม ด้วยเครื่องพิมพ์สีดิจิตอลแบบป้อนแผ่น (Sheet Fed) จาก RICOH ในซีรี่ส์ Pro C7200 ใหม่ล่าสุด

Smart Packaging กับการเติบโตของ Online market

อ.วรรณรัตน์ วิรัชกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากกระแสของบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ หรือ SMART PACKAGING ที่ตอนนี้ได้รับกสรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นสิ่งที่น่าจับตามอง

การเคลือบ (Coating Method)

ปัจจุบันการพิมพ์งานด้วยระบบการพิมพ์ต่างๆ อาทิ ออฟเซ็ต กราเวียร์ เฟล็กโซกราฟี สกรีน หรือ ฯลฯ ซึ่งหลังจากพิมพ์แล้ว นอกจากจะถูกส่งไปพับ ตัด เจียนแล้ว ยังมีอีกกระบวนการหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือการเคลือบ การเคลือบคือการทำให้ผิวหน้าของชิ้นงานมีความแตกต่างไปจากเดิม

เอชพี เปิดพอร์ทเครื่องพิมพ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ ระบบดิจิทัลรุ่นใหม่ ทันสมัยที่สุดในโลก

เพื่อให้การคำนวณสะท้อนสถานการณ์ และปัจจัยการผลิตจริงเพื่อให้การวิเคราะห์นี้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจริง จำเป็นอย่างยิ่งที่ลูกค้าจะต้องประเมินและรวบรวมข้อมูลการผลิตของตนเอง ไม่แนะนำให้ใช้ข้อมูลคร่าวๆ หรือข้อมูลเบื้องต้น

1 2 3 4 8