CCE INDUSTRY SEMINARS เวทีสัมมนาเพื่อผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก เดือนกันยายนนี้ ที่ งาน CCE SOUTH EAST ASIA—2018

ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งพิมพ์เข้าร่วมงานสัมมนา Thai Print + SME Bank Smart Transform @Chaingmai วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่

งานมหกรรมการพิมพ์นานาชาติแห่งประเทศจีนตอนใต้ Printing South China 2018 ครั้งที่ 25 วันที่ 10-12 มีนาคม 2018

Printing South China 2018
งานมหกรรมการพิมพ์นานาชาติแห่งประเทศจีนตอนใต้ ครั้งที่ 25
วันที่ 10-12 มีนาคม 2018