สมาคมการพิมพ์ไทยจัดสัมมนา “โครงสร้างและการออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษในเชิงสร้างสรรค์”

สมาคมการพิมพ์ไทยจัดสัมมนา
“โครงสร้างและการออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษในเชิงสร้างสรรค์”
Creative Paper Packaging Structure & Design

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 กรุงเทพฯ

p48_02

การบรรยายช่วงเช้าหัวข้อ เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยบรรจุภัณฑ์ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ปฐวี อารยกานนท์ ภาควิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร มาร่วมให้ความรู้

ในช่วงบ่าย หัวข้อ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าอย่างมืออาชีพ บรรยายโดย ผศ.โสมภาณี ศรีสุวรรณ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวข้อ การสร้าง 3D Mock-Up ด้วย Abode Dimension CC บรรยายโดยคุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม ประธานอนุกรรมการสาขากราฟิกดีไซน์ , Thailand Skills ที่ปรึกษางานออกแบบ และงานพิมพ์ผลิตภัณฑ์ OTOP

วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาหลักสูตรนี้เพื่อให้นักออกแบบ และผู้พิมพ์บรรจุภัณฑ์ได้รับความรู้ ปรับตัวเปลี่ยนแปลง ตามพฤติกรรมผู้บริโภค และเตรียมพร้อมยกระดับบรรจุภัณฑ์ในเชิงสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้การทำ 3D Mock-Up เพื่อการนำเสนอที่รวดเร็วตรงตามความต้องการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Related Post

สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์
views 203
สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์ ดาวน์โหลดใบสมัคร วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 สำหรับงานสัมมนานี้สมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรที่เราเชื่อมั่นว่าท่าน...
สมหวัง Thesis Exhibition
views 257
สมหวัง Thesis Exhibition 2018 คุณพงศ์ธีระ พัฒนะพีรเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมชมนิทรรศการ “สมหวัง” THESIS EXHIBITION 2018 “ศึกความคิด สังเวียนความปัง สมหวังดั่งใจ” ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ สาขาวิชา มีเดียอาตส์ สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์แล...
Family Day วันการพิมพ์ไทย
views 137
Family Day วันการพิมพ์ไทย วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดงาน Family Day เนื่องในวันการพิมพ์ไทย และในปีนี้สหพันธ์ฯ ครบรอบ 25 ปี เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย รูปแบบงานในวันนั้นจึงออกมาในรูปแบบ...