วันการพิมพ์ไทย 2561

วันการพิมพ์ไทย 2561

p29_02

วันที่ 3 มิถุนายน 2561 มูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ สถาบันการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันการพิมพ์ไทย ซึ่งเป็นวันระลึกถึงสิ่งพิมพ์ภาษาไทยแผ่นแรกที่ได้ถูกตีพิมพ์ขึ้นในประเทศไทย กำเนิดสิ่งพิมพ์ภาษาไทยฉบับแรกคือ หนังสือบัญญัติ 10 ประการ (The Commandments) ที่เป็นหนังสือสอนศาสนาคริสต์มีทั้งหมด 8 หน้า นับเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินกิจการพิมพ์ไทยของไทย

โดยมี 2 กิจกรรมที่ปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ได้แก่ พิธีวางพวงมาลา รำลึกถึงคุณูปการของหมอบรัดเลย์ ณ สุสานโปรแตสแตนท์ (ถ.เจริญกรุง) ในช่วงเช้า หลังจากนั้นในช่วงสาย เป็นพิธีทำบุญทักษิณานุปทานแด่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ผู้เป็นเสมือน “บิดาแห่งการพิมพ์ไทย” ณ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม

Related Post

สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์
views 203
สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์ ดาวน์โหลดใบสมัคร วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 สำหรับงานสัมมนานี้สมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรที่เราเชื่อมั่นว่าท่าน...
สมหวัง Thesis Exhibition
views 257
สมหวัง Thesis Exhibition 2018 คุณพงศ์ธีระ พัฒนะพีรเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมชมนิทรรศการ “สมหวัง” THESIS EXHIBITION 2018 “ศึกความคิด สังเวียนความปัง สมหวังดั่งใจ” ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ สาขาวิชา มีเดียอาตส์ สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์แล...
Family Day วันการพิมพ์ไทย
views 137
Family Day วันการพิมพ์ไทย วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดงาน Family Day เนื่องในวันการพิมพ์ไทย และในปีนี้สหพันธ์ฯ ครบรอบ 25 ปี เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย รูปแบบงานในวันนั้นจึงออกมาในรูปแบบ...