Smart Packaging กับอะไรที่มากกว่าบนกล่อง

Smart Packaging กับอะไรที่มากกว่าบนกล่อง

p52-53_02

อ.วรรณรัตน์ วิรัชกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Smart Packaging ในบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นเรื่องที่ถูกจับตามมองและได้รับความสนใจมากทั้งในผู้ผลิตขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น และสามารถเข้าถึงตัวผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น ทำให้เป็นที่จดจำเพื่อเพิ่มอัตราการซื้อซ้ำ

แต่ถ้าหากเรามองไปในมุมที่กว้างกว่านั้น เราจะพบว่า Smart packaging สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ที่มีการขนส่งทั้งในลักษณะของการส่งออกและนำเข้ากับต่างประเทศ ปัจจุบันผู้ประกอบการ SME ไทย ต้องการที่จะออกไปสู่ตลาดโลก แต่ก็ยังคงกังวลกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านการเดินทางและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะอาจจะเสียหายระหว่างขนส่ง ซึ่ง Smart Packaging ที่นำ Multifunction sensor ที่สามารถเก็บข้อมูลของผลิตภัณฑ์ เข้ามาใช้กับบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มบรรจุต่อหน่วยการจำหน่าย การบรรจุลงกล่องเพื่อการขนส่ง ไปจนถึงการนำไปฝังที่พาเลทสินค้า sensor จะมีการติดตามตำแหน่งของสินค้าตั้งแต่ออกจากสถานที่ผลิต ไปจนถึงสิ้นสุดความรับผิดชอบต่อสินค้า ในมุมของกฎหมายแล้ว Multifunction sensor ที่ติดกับพาเลทสินค้านั้นจะมีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะกฎหมายการค้าขายระหว่างประเทศ ในการขนส่งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องทำสัญญาซื้อขายระหว่างกัน ซึ่งข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้า หรือเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าได้กำหนดขอบเขตความรับผิดต่อความเสียหายของสินค้าตามข้อตกลงที่ทางผู้ซื้อและผู้ขายได้ตกลงกัน (Incoterm)

เจ้า Multifunction sensor จะเป็นตัวเก็บข้อมูลของสินค้า อย่างเช่น เมื่อพาเลทสินค้าที่ติด sensor ไว้ ได้ผ่านตัวอ่านและบันทึกข้อมูล ณ จุดสิ้นสุดความรับผิดของผู้ขายแล้ว ความรับผิดชอบต่อสินค้าจะตกไปยังผู้ซื้อทันที เพราะข้อตกลงความรับผิดเมื่อเกิดความเสียหายต่างๆ ต่อสินค้า จะเป็นไปตาม Incoterm ที่ได้ตกลงกันไว้ ระยะเวลาที่ทำการส่งของนั้นเป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่ เมื่อสามารถทราบถึงตำแหน่งของสินค้าไม่ว่าจะขนส่งด้วยรูปแบบใด บริษัทผู้ซื้อจะสามารถทราบถึงเวลาที่คาดว่าสินค้าจะมาถึงมือเมื่อไหร่ ส่งผลให้แผนการตลาดที่วางไว้สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันท่วงทีหากเกิดปัญหาจากการเดินทางที่ล่าช้า หรือสินค้าติดค้างที่ศุลกากร คลังสินค้าของประเทศผู้ซื้อยังได้รับประโยชน์ทางด้านการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมกับสินค้าที่จะเข้ามา เมื่อสินค้าเข้ามายังคลังสินค้า sensor ข้อมูลจะก็ถูกเก็บบันทึกต่อไป ง่ายต่อการจัดการกับสินค้าส่งไปตามร้านค้าปลีกต่างๆ อีกทั้งยังสามารถทราบปริมาณการขายในแต่ละจุด ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ ตัดสินใจ และนำไปจัดทำแผนการตลาดที่ดีและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อีกด้วย นอกจากนี้ผู้บริโภคเองยังมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยจากการปลอมแปลงหรือดัดแปลงของผลิตภัณฑ์โดยสามารถตรวจสอบจาก Smart packaging ได้

ซึ่งในบรรดาผู้ผลิตแบรนด์หลายหมื่นแบรนด์ยังเห็นว่าบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตแบรนด์คำนึงถึงเป็นอันดับท้ายๆ ทั้งในแง่การออกแบบลวดลายเพื่อสื่อถึงความเป็นตัวตนของสินค้า ใช้งบประมาณลงทุนกับส่วนที่จะเป็นด่านหน้าในการพูดคุยกับลูกค้าน้อยลงแต่หวังกำไรที่มากขึ้น แต่หากมองถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับกลับมาจากการลงทุนกับ Smart packaging แล้วจะพบข้อดีถึงจะอยู่บนความเสี่ยงทางการตลาดก็ตาม

ที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นนั้น เราจะเห็นได้ว่าการนำ Multifunction sensor สามารถเข้ามาใช้ได้ในทุกขบวนการตั้งแต่การบรรจุจากผู้ผลิต การขนส่ง ไปจนถึงมือผู้บริโภคนั้น เป็นโอกาสสำคัญในการทำธุรกิจที่นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยให้สามารถชนะความท้าทายและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้า ลดทอนความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และสามารถสร้างความเชื่อมั่นใจให้ผู้บริโภคได้อีก ซึ่งนี่ก็เป็นเพียงภาพวาดที่คาดว่าอีกไม่ช้าในโลกความเป็นจริงจะมีการนำฟังก์ชั่นการทำงานของ Smart packaging ที่มีอยู่แล้วในท้องตลาด มาพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของบรรจุภัณฑ์ให้ครอบคลุมทั้งขบวนการ ด้วยศักยภาพที่เพิ่มขึ้นสำหรับ Smart packaging ที่มีขนาดใหญ่จะต้องเผชิญความท้าทาย 4 ประเภทได้แก่ เชิงพาณิชย์ กฎหมาย เทคโนโลยี และองค์กร ทบทวนตลาดและการใช้ประโยชน์จาก Smart packaging จะช่วยกำหนดสมมติฐานสำหรับความท้าทายที่สำคัญในการนำแอพพลิเคชันเหล่านี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้

Related Post

สมหวัง Thesis Exhibition
views 258
สมหวัง Thesis Exhibition 2018 คุณพงศ์ธีระ พัฒนะพีรเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมชมนิทรรศการ “สมหวัง” THESIS EXHIBITION 2018 “ศึกความคิด สังเวียนความปัง สมหวังดั่งใจ” ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ สาขาวิชา มีเดียอาตส์ สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์แล...
Family Day วันการพิมพ์ไทย
views 138
Family Day วันการพิมพ์ไทย วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดงาน Family Day เนื่องในวันการพิมพ์ไทย และในปีนี้สหพันธ์ฯ ครบรอบ 25 ปี เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย รูปแบบงานในวันนั้นจึงออกมาในรูปแบบ...
วันการพิมพ์ไทย 2561
views 102
วันการพิมพ์ไทย 2561 วันที่ 3 มิถุนายน 2561 มูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ สถาบันการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันการพิมพ์ไทย ซึ...