จัดสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology”

20181101_seminar-disruptive-technology_1600x600-01

ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ iTAP
จัดสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology”

ณ KX Building ชั้น 17 ถนนกรุงธนบุรี
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 – 16.45 น.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • “แนวคิดเพื่อผลิตนวัตกรรม”
  โดย อ.พีรวงศ์ จาตุรงคกุล (ผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • “นวัตกรรมทางการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology”
  โดย คุณไชยวัฒน์ จิรพัทธพงศ์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท กราฟแพค จำกัด)
 • “โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
  โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อนุชา วัฒนาภา (อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ)
  และดร.นิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา (อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คลิกเพื่อลงทะเบียน

เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการส่งข้อเสนอโครงการ
เพื่อขอรับทุน สนับสนุนจาก iTAP ถึง 400,000 บาท

20181101_seminar-disruptive-technology_qr-code
สแกนเพื่อลงทะเบียน

Related Post

สัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ และเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก
views 287
สัมมนาสมาคมการพิมพ์ไทย ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดใบสมัคร หลักสูตรที่ 1 : เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถาบันการพิมพ์ไทย นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อหาสัมมน...
การประกวดออกแบบตราสัญญาลักษณ์ (โลโก้)
views 337
การประกวดออกแบบตราสัญญาลักษณ์ (โลโก้) LOGO DESIGN CONTEST YOUNG PRINTER GROUP เนื่องด้วยโอกาสครบรอบ 20 ปี ของกลุ่ม Young Printer Group (YPG) ในปีนี้ ทาง YPG จึงจัดให้มีการประกวดออกแบบโลโก้ใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่พร้อมก้า...
คณะกรรมการบริหารสมาคมการพิมพ์ไทย วาระ 2561-2563
views 402
คณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย รายชื่อคณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย (วาระปี พ.ศ.2561 - 2563) มีดังนี้ คุณพงศ์ธีระ  พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย บริษัท วิสคอม เซ็นเตอร์ จำกัด คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม อุปนายกวิชาการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโฟ...