จัดสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology”

20181101_seminar-disruptive-technology_1600x600-01

ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ iTAP
จัดสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology”

ณ KX Building ชั้น 17 ถนนกรุงธนบุรี
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 – 16.45 น.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • “แนวคิดเพื่อผลิตนวัตกรรม”
  โดย อ.พีรวงศ์ จาตุรงคกุล (ผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • “นวัตกรรมทางการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology”
  โดย คุณไชยวัฒน์ จิรพัทธพงศ์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท กราฟแพค จำกัด)
 • “โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
  โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อนุชา วัฒนาภา (อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ)
  และดร.นิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา (อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คลิกเพื่อลงทะเบียน

เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการส่งข้อเสนอโครงการ
เพื่อขอรับทุน สนับสนุนจาก iTAP ถึง 400,000 บาท

20181101_seminar-disruptive-technology_qr-code
สแกนเพื่อลงทะเบียน

Related Post

สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์
views 203
สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์ ดาวน์โหลดใบสมัคร วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 สำหรับงานสัมมนานี้สมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรที่เราเชื่อมั่นว่าท่าน...
สมหวัง Thesis Exhibition
views 257
สมหวัง Thesis Exhibition 2018 คุณพงศ์ธีระ พัฒนะพีรเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมชมนิทรรศการ “สมหวัง” THESIS EXHIBITION 2018 “ศึกความคิด สังเวียนความปัง สมหวังดั่งใจ” ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ สาขาวิชา มีเดียอาตส์ สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์แล...
Family Day วันการพิมพ์ไทย
views 137
Family Day วันการพิมพ์ไทย วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดงาน Family Day เนื่องในวันการพิมพ์ไทย และในปีนี้สหพันธ์ฯ ครบรอบ 25 ปี เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย รูปแบบงานในวันนั้นจึงออกมาในรูปแบบ...