Digital Marketing for Print Business

p34_02

Digital Marketing for Print Business

สมาคมการพิมพ์ไทยร่วมกับชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย จัดงานสัมมนาหัวข้อ “Digital Marketing for Print Business” เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม9 โดยมีการบรรยาย และการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ดังนี้ การบรรยายหัวข้อ “พฤติกรรมลูกค้ายุคดิจิทัล” โดยคุณจิตร์งาม รักษาแก้ว Co-founder KPRINT Co.,Ltd.

ในภาคบ่ายมีการเสวนาเรื่อง “กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล” โดยวิทยากร คุณชิตติพล ว่องส่งสาร Art Director, Freelance Sir, คุณพรรณกร จันทรุกขา CEO, บจก.เอ็นพีพี บ็อกซ์ และคุณจิตรงาม รักษาแก้ว Co-founder, Kprint ดำเนินรายการโดย คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย โดยวิทยากรทั้ง 3 ท่านนี้มีประสบการณ์ตรงในการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือทำการตลาด สร้างแบรนด์ เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจสิ่งพิมพ์ นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบในการทำงานจริง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และได้ผลงานตรงตามความต้องการของลูกค้า

หัวข้อสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ให้ใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดีย และสื่อออนไลน์ ในการทำกลยุทธ์สื่อสารการตลาดนำเสนอข้อมูล สินค้าหรือบริการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง

Related Post

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ”
views 58
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ” Empowering Business with Digital Intelligence ณ. โรง...
ซีพีแรม ผนึกพลังกับมีเดียอาตส์ มจธ. ชวนนักเรียน “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste”
views 105
ซีพีแรม ผนึกพลังกับมีเดียอาตส์ มจธ. ชวนนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับ สาขามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดงานแถลงข่าวการ...
แถลงข่าว โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืน
views 88
แถลงข่าว โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืน คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีรเดช – นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมงานแถลงข่าว โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางและการถ่ายโอนความรู้ข้ามพรมแดน (Sustainab...