25th Anniversary Celebration : AGE of Transformation

p29_02

25th Anniversary Celebration : AGE of Transformation

สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 25 ปี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชั้น 2 Crystal Design Center (CDC) โดยมีนายระวิ เกษมศานติ์ นายกสมาคมฯเป็นผู้กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณสมาชิกสมาคมฯ และหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและผลักดันอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย ให้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยดำเนินกิจกรรมจนครบรอบ 25 ปี

โดยเริ่มด้วยงาน Inspiration talk by อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย (SME ตีแตก) ซึ่งให้ความรู้และความสนุกสนานเป็นอย่างมาก และในช่วงสุดท้ายมีการแสดง Mini Concert “ปุยฝ้าย AF” ที่สร้างความเพลิดเพลินพร้อมกับเพลงไพเราะๆ ให้กับผู้เข้าร่วมงานจนจบพิธีการโดยงานนี้ คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ นายกสมาคมการพิมพ์ไทยให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

Related Post

สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์
views 203
สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์ ดาวน์โหลดใบสมัคร วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 สำหรับงานสัมมนานี้สมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรที่เราเชื่อมั่นว่าท่าน...
สมหวัง Thesis Exhibition
views 257
สมหวัง Thesis Exhibition 2018 คุณพงศ์ธีระ พัฒนะพีรเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมชมนิทรรศการ “สมหวัง” THESIS EXHIBITION 2018 “ศึกความคิด สังเวียนความปัง สมหวังดั่งใจ” ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ สาขาวิชา มีเดียอาตส์ สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์แล...
Family Day วันการพิมพ์ไทย
views 138
Family Day วันการพิมพ์ไทย วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดงาน Family Day เนื่องในวันการพิมพ์ไทย และในปีนี้สหพันธ์ฯ ครบรอบ 25 ปี เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย รูปแบบงานในวันนั้นจึงออกมาในรูปแบบ...