Young Printer Group Exclusive Trip Bay Beach Resort Pattaya

p18-21_02

Young Printer Group Exclusive Trip
Bay Beach Resort Pattaya

ภายใต้แนวคิดของกลุ่มผู้ประกอบวิสาหกิจการพิมพ์ วิสาหกิจเกี่ยวเนื่องที่กำลังจะเข้ามาสืบทอดดูแลธุรกิจการพิมพ์ในอนาคต ได้ริเริ่มโครงการ “ทายาททางการพิมพ์ หรือ Young Printer Group” จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้พบปะกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความเข้มแข็งนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศในอนาคต

กลุ่มทายาททางการพิมพ์ Young Printer Group ของสมาคมการพิมพ์ไทย ได้ร่วมกับ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมที่ให้ความรู้ กับทายาทฯ รุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพงานพิมพ์ ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ นำมาพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจการพิมพ์รวมถึงการได้พบกับเพื่อนใหม่ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สร้างสัมพันธภาพที่ดี เป็นพันธมิตรทางการค้าที่ช่วยเหลือกันให้เกิดความก้าวหน้าในธุรกิจงานพิมพ์

กิจกรรมในครั้งนี้ใช้เวลา 2 วันคือวันเสาร์ที่ 3 และ 4 มีนาคม 2561 ในวันแรกเป็นการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน Ricoh Manufacturing (Thailand) ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง วันที่สองจัดงานเลือกตั้งคณะกรรมการ Young Printer Group วาระ 2561-2563 ณ โรงแรม เบย์บีชฯ พัทยา

วันแรกของการจัดกิจกรรมทีมงานและคณะ Young Printer Group นัดพบกันที่ บจก ริโก้ (ประเทศไทย) อ่อนนุช เพื่อลงทะเบียน และแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม เมื่อถึงเวลาออกเดินทาง ทีมงานและคณะขึ้นรถบัสตามกลุ่มสี และมีการทำกิจกรรรมร่วมกันบนรถ ผู้นำกิจกรรมบนรถบัสเป็นประธานและคณะกรรมการ Young Printer Group ชุดเดิม มาร่วมให้ความสนุกสนาน ความเป็นกันเองเพื่อให้ทุกท่านได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น ระหว่างการเดินทาง บจก ริโก้ ฯ ได้เลี้ยงรับรองอาหารกลางวันที่ร้าน The Green ในอำเภอศรีราชา หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางต่อไปยังนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ทีมงานและคณะเดินทางถึง Ricoh Manufacturing (Thailand) ตัวแทนผู้บริหาร Ricoh ได้ออกมาให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง และเชิญเข้าห้องประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลทั้งหมดของ Ricoh หลังจากได้รับฟังข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้ว ทางสมาคมฯ นำโดยคุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช อุปนายกสมาคม ฯ ได้มอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนผู้บริหาร Ricoh ทั้ง 2 ท่านเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน Ricoh ได้แบ่งคณะออกเป็น 2 กลุ่ม และมีทีมงาน Ricoh พาเดินชมผลิตภัณฑ์ ให้ข้อมูลความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างทั่วถึง เสร็จจากการเข้าเยี่ยมชมแล้ว ตัวแทนผู้บริหาร Ricoh และคณะถ่ายภาพร่วมกัน

เวลา 18.00 น. เดินทางถึงที่พัก โรงแรมเบย์บีชฯ พัทยา และนัดพบกัน ห้อง Sea Lion เวลา 18.30 น. เพื่อร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำ สมาคมฯ มีแนวคิดการจัดงานในค่ำคืนนี้เป็น Theme Color Block ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ในคืนนี้ จะได้รับความรู้ใหม่ ๆ ความสนุกสนาน ความบันเทิง กิจกรรมที่เกิดขึ้นในงาน คือการเล่นเกมสะสมคะแนนของทีม เพื่อสร้างความสามัคคี ความร่วมมือกัน กิจกรรมการจัดประกวดท่าเต้นทีม โดยให้แต่ละทีมคิดลีลา ท่าเต้น ที่เด็ดสุด ตามความคาดหมายจากกิจกรรมนี้ เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ที่อยู่ในงานอย่างสนุกสนาน กิจกรรมสุดท้ายการประกวดการแต่งกายก็สร้างความสนุกสนานไม่แพ้กัน การให้คะแนนผู้ชนะการประกวด ฯ ในครั้งนี้มาจากผู้สนับสนุน Ricoh, กลุ่มทายาททางการพิมพ์, คณะกรรมการสมาคมฯ, ที่ปรึกษา และคณะกรรมการYoung Printer Group ชุดเดิม ที่เข้าร่วมชมและร่วมเล่นกิจกรรมในค่ำคืนนี้

วันสุดท้ายของการจัดกิจกรรม หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว นัดพบกันที่ห้องSeahorse เวลา 9.00 น. เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ Young Printer Group วาระ 2561-2563 ในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายกสมาคม ฯ, คณะกรรมการสมาคม ฯ, คณะที่ปรึกษา เข้าร่วมงาน แนะนำตัว และร่วมกันเล่าประวัติความเป็นมา ประสบการณ์ในการทำงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ให้กับกลุ่มทายาทวงการพิมพ์รุ่นใหม่ได้รู้จักสมาคมฯ มากขึ้น

ช่วงการเลือกตั้งคุณปิยะวัฒน์(กอล์ฟ) ประธานYoung Printer Group ร่วมเป็นพิธีกร เพื่อแจ้งกฎกติกาการเลือกตั้ง และวิธีลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง มีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ ฯ จำนวนทั้งหมด 27 ท่าน มีผู้ได้รับคะแนนผ่านเกณฑ์ 20 ท่าน วิธีนับคะแนนในรอบแรกเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย 20 อันดับ โดย 1 ใน 20 ท่านนี้จะคัดเลือก 5 ท่านให้ขึ้นมาแสดงวิสัยทัศน์ในการทำงาน และลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งเป็นครั้งสุดท้ายผู้ที่ได้รับคะแนนมากที่สุด จะได้รับเลือกเป็นประธาน Young Printer Group และในปีนี้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดให้เป็นประธาน Young Printer Group วาระ 2561-2563 คือ คุณกร เธียรนุกุล จาก บริษัทนิวไวเต็กจำกัด ก่อนจบงานในวันนี้คุณปิยะวัฒน์ (กอล์ฟ) ประธาน Young Printer Group วาระ 2559-2561 กล่าวแสดงความยินดี และส่งมอบตำแหน่งประธานฯ

คุณกรได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ช่วงสุดท้ายของงานมีการถ่ายภาพรวมของคณะกรรมการ Young Printer Group วาระ 2561-2563

เวลา 11.30 น. ทีมงานและคณะเดินทางออกจากที่พัก แวะรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านปู พัทยา เสร็จจากการรับประทานอาหารแล้ว เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สมาคมการพิมพ์ไทยขอแสดงความยินดีกับท่านประธาน และคณะกรรมการ Young Printer Group วาระ 2561-2563 ด้วยคะ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยผู้สนับสนุนใจดี บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณคณะกรรมการ, ที่ปรึกษา และทีมทำงานทุกท่านที่สละเวลามาร่วมส่งเสริม สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ให้กับทายาทธุรกิจการพิมพ์ในครั้งนี้

 

Related Post

สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์
views 203
สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์ ดาวน์โหลดใบสมัคร วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 สำหรับงานสัมมนานี้สมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรที่เราเชื่อมั่นว่าท่าน...
สมหวัง Thesis Exhibition
views 257
สมหวัง Thesis Exhibition 2018 คุณพงศ์ธีระ พัฒนะพีรเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมชมนิทรรศการ “สมหวัง” THESIS EXHIBITION 2018 “ศึกความคิด สังเวียนความปัง สมหวังดั่งใจ” ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ สาขาวิชา มีเดียอาตส์ สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์แล...
Family Day วันการพิมพ์ไทย
views 137
Family Day วันการพิมพ์ไทย วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดงาน Family Day เนื่องในวันการพิมพ์ไทย และในปีนี้สหพันธ์ฯ ครบรอบ 25 ปี เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย รูปแบบงานในวันนั้นจึงออกมาในรูปแบบ...