ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13”

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน  2561
ณ ห้องพินนิคอล โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

จากการที่สมาคมการพิมพ์ไทยได้ริเริ่มจัด ”การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ” ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 นั้น ได้เพิ่มศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรทางการพิมพ์หรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการพิมพ์ และทางภาครัฐต่างก็ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมสนับสนุนในกิจกรรมนี้ในทุกๆปี ทั้งนี้เพราะผลงานที่ได้รับรางวัลจาก ”การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ” และถูกส่งต่อไปประกวดสิ่งพิมพ์ในระดับนานาชาติ หรือ Asian Print Awards ประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลที่ 1 ได้เป็นผลสำเร็จหลายๆปีติดต่อกัน นับเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าขณะนี้คุณภาพการพิมพ์ของประเทศไทยมีคุณภาพระดับแถวหน้าของภูมิภาคอาเชียน

ดังนั้น เพื่อเป็นการสานต่อความสำเร็จที่ผ่านมา สมาคมการพิมพ์ไทย จึงได้จัด “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13” ขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2561 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการพิมพ์ให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพสิ่งพิมพ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆทั่วโลก และเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่สามารถผลิตผลงานชั้นยอดเข้าสู่ตลาด ทางสมาคมการพิมพ์ไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของท่านในฐานะเป็นผู้ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยอย่างแข็งขันมาโดยตลอด จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านมาเป็นเกียรติเข้าร่วม “งานแถลงข่าวการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 13” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องพินนิคอล โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

กำหนดการ

13.00 – 14.00 น. ลงทะเบียน
14.00 – 14.15 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่งาน
13th Thai Print Awards
14.15 – 15.30 น.

เริ่มการแถลงข่าว

  • กล่าวรายงาน โดย คุณวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์
    ประธานการจัดงาน“การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13”
  • กล่าวต้อนรับ โดย คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช
    นายกสมาคมการพิมพ์ไทย
  • กล่าวแสดงความยินดี โดยคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล
    รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
15.30 -16.00 น. ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน
16.00-16.10 น. พักรับประทานอาหารว่าง
16.10 – 16.50 น. “Quailty in Print” ส่งผลงานอย่างไรให้ได้รางวัล
บรรยายโดย คุณวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์, คุณภาสกร วงษ์ชนะชัย
และคุณถิร รัตนนลิน อดีตประธานการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
และกรรมการตัดสิน Asian Print Award หลายครั้งที่ผ่านมา
16.50-17.00 น. ถาม-ตอบ

 

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมงานแถลงข่าว

 

กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมการพิมพ์ไทย

ภายในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

 

ติดต่อสอบถาม

คุณมยุรีย์ 082-745-9999 คุณวาสนา 087-670-2223
โทรศัพท์ 0-2719-6685-7 โทรสาร 0-2719-6688
E-Mail: mayuree.tpa@gmail.com: vassana.tpa@gmail.com
 


Related Post

สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์
views 204
สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์ ดาวน์โหลดใบสมัคร วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 สำหรับงานสัมมนานี้สมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรที่เราเชื่อมั่นว่าท่าน...
สมหวัง Thesis Exhibition
views 258
สมหวัง Thesis Exhibition 2018 คุณพงศ์ธีระ พัฒนะพีรเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมชมนิทรรศการ “สมหวัง” THESIS EXHIBITION 2018 “ศึกความคิด สังเวียนความปัง สมหวังดั่งใจ” ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ สาขาวิชา มีเดียอาตส์ สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์แล...
Family Day วันการพิมพ์ไทย
views 138
Family Day วันการพิมพ์ไทย วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดงาน Family Day เนื่องในวันการพิมพ์ไทย และในปีนี้สหพันธ์ฯ ครบรอบ 25 ปี เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย รูปแบบงานในวันนั้นจึงออกมาในรูปแบบ...