ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13”

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน  2561
ณ ห้องพินนิคอล โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

จากการที่สมาคมการพิมพ์ไทยได้ริเริ่มจัด ”การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ” ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 นั้น ได้เพิ่มศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรทางการพิมพ์หรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการพิมพ์ และทางภาครัฐต่างก็ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมสนับสนุนในกิจกรรมนี้ในทุกๆปี ทั้งนี้เพราะผลงานที่ได้รับรางวัลจาก ”การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ” และถูกส่งต่อไปประกวดสิ่งพิมพ์ในระดับนานาชาติ หรือ Asian Print Awards ประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลที่ 1 ได้เป็นผลสำเร็จหลายๆปีติดต่อกัน นับเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าขณะนี้คุณภาพการพิมพ์ของประเทศไทยมีคุณภาพระดับแถวหน้าของภูมิภาคอาเชียน

ดังนั้น เพื่อเป็นการสานต่อความสำเร็จที่ผ่านมา สมาคมการพิมพ์ไทย จึงได้จัด “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13” ขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2561 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการพิมพ์ให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพสิ่งพิมพ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆทั่วโลก และเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่สามารถผลิตผลงานชั้นยอดเข้าสู่ตลาด ทางสมาคมการพิมพ์ไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของท่านในฐานะเป็นผู้ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยอย่างแข็งขันมาโดยตลอด จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านมาเป็นเกียรติเข้าร่วม “งานแถลงข่าวการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 13” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องพินนิคอล โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

กำหนดการ

13.00 – 14.00 น. ลงทะเบียน
14.00 – 14.15 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่งาน
13th Thai Print Awards
14.15 – 15.30 น.

เริ่มการแถลงข่าว

  • กล่าวรายงาน โดย คุณวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์
    ประธานการจัดงาน“การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13”
  • กล่าวต้อนรับ โดย คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช
    นายกสมาคมการพิมพ์ไทย
  • กล่าวแสดงความยินดี โดยคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล
    รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
15.30 -16.00 น. ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน
16.00-16.10 น. พักรับประทานอาหารว่าง
16.10 – 16.50 น. “Quailty in Print” ส่งผลงานอย่างไรให้ได้รางวัล
บรรยายโดย คุณวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์, คุณภาสกร วงษ์ชนะชัย
และคุณถิร รัตนนลิน อดีตประธานการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
และกรรมการตัดสิน Asian Print Award หลายครั้งที่ผ่านมา
16.50-17.00 น. ถาม-ตอบ

 

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมงานแถลงข่าว

 

กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมการพิมพ์ไทย

ภายในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

 

ติดต่อสอบถาม

คุณมยุรีย์ 082-745-9999 คุณวาสนา 087-670-2223
โทรศัพท์ 0-2719-6685-7 โทรสาร 0-2719-6688
E-Mail: mayuree.tpa@gmail.com: vassana.tpa@gmail.com
 


Related Post

งานสัมมนา Thai Print + SME Bank Smart Transform @Chaingmai
views 174
ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งพิมพ์เข้าร่วมงานสัมมนา Thai Print + SME Bank Smart Transform @Chaingmai วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันท่ามการการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็ว และกระแส Disruption Techno...
สัมมนาหลักสูตร การเตรียมไฟล์มาตรฐาน สำหรับการพิมพ์งานดิจิทัล
views 199
สัมมนา การเตรียมไฟล์มาตรฐาน สำหรับงานพิมพ์ดิจิทัล สร้างไฟล์ ตรวจเช็ค และแก้ไขไฟล์ พร้อมทดสอบพิมพ์ 5 กันยายน 2561 เวลา 9.30 - 16.30 น. ห้องสัมมนา ชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทยซอย 15 ถ.พระราม 9 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพิมพ์ดิจิทัล สามารถพิมพ์บนวั...
Young Printer Group Exclusive Trip Bay Beach Resort Pattaya
views 516
Young Printer Group Exclusive Trip Bay Beach Resort Pattaya ภายใต้แนวคิดของกลุ่มผู้ประกอบวิสาหกิจการพิมพ์ วิสาหกิจเกี่ยวเนื่องที่กำลังจะเข้ามาสืบทอดดูแลธุรกิจการพิมพ์ในอนาคต ได้ริเริ่มโครงการ “ทายาททางการพิมพ์ หรือ Young Printer Group” จัดตั้งขึ้...