สัมมนาหลักสูตร Creative Paper Packaging Structure and Design

20180604_creative-paper-packaging-01

สัมมนาหลักสูตร Creative Paper Packaging Structure and Design
โครงสร้างและการออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษในเชิงสร้างสรรค์

23 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 – 16.30 น.
ห้องสัมมนา ชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย ซอย 15 ถ.พระราม 9

ปัจจุบันการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP เป็นเรื่องสำคัญ เพราะผู้ประกอบการและหน่วยงานรัฐได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์มากขึ้น โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์สวยงาม ดังนั้น นักออกแบบ และผู้พิมพ์บรรจุภัณฑ์ ต้องเรียนรู้ และเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการออกแบบและการผลิตสัมมนาครั้งนี้ ท่านจะได้เรียนรู้แนวคิด และเทคนิคด้านโครงสร้างและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อช่วยยกระดับบรรจุภัณฑ์ พร้อมกับเรียนรู้การทำ 3D Mock-Up แบบง่าย เพื่อการนำเสนอ…

หัวข้อสัมมนา

 • เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยบรรจุภัณฑ์
  โดย ผศ.ดร.ปฐวี อารยภานนท์
  ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร
 • การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าอย่างมืออาชีพ
  โดย ผศ.โสมภาณี ศรีสุวรรณ
  ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การสร้าง 3D Mock-Up ด้วย Adobe Dimension CC
  โดย ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม
  ประธานอนุกรรมการสาขากราฟิกดีไซน์ม Thailand Skills
  ที่ปรึกษางานออกแบบ และงานพิมพ์ผลิตภัณฑ์ OTOP

ค่าใช้จ่าย:

 • บุคคลทั่วไป
  ราคา 2,675 บาท/ท่าน
 • สมาชิกสมาคมการพิมพ์ไทย
  อบรม 1 ท่าน ราคา 2,140 บาท
  อบรม 2 ท่าน ส่วนลดพิเศษ 10% ราคา 3,852 บาท
 • นักศึกษา
  ราคา 1,200 บาท/ท่าน

***ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ยังไม่หัก ณ ที่จ่าย 3%
 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

ติดต่อสอบถาม

คุณมยุรีย์ จันทร์รัตนคีรี
โทรศัพท์ 0-2719-6685-7, 087-670-2223, 082-745-9999
โทรสาร 0-2719-6688
E-mail: mayuree.tpa@gmail.com

 

Related Post

สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์
views 203
สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์ ดาวน์โหลดใบสมัคร วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 สำหรับงานสัมมนานี้สมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรที่เราเชื่อมั่นว่าท่าน...
สมหวัง Thesis Exhibition
views 257
สมหวัง Thesis Exhibition 2018 คุณพงศ์ธีระ พัฒนะพีรเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมชมนิทรรศการ “สมหวัง” THESIS EXHIBITION 2018 “ศึกความคิด สังเวียนความปัง สมหวังดั่งใจ” ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ สาขาวิชา มีเดียอาตส์ สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์แล...
Family Day วันการพิมพ์ไทย
views 137
Family Day วันการพิมพ์ไทย วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดงาน Family Day เนื่องในวันการพิมพ์ไทย และในปีนี้สหพันธ์ฯ ครบรอบ 25 ปี เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย รูปแบบงานในวันนั้นจึงออกมาในรูปแบบ...