Flexo or Digital? ตอนที่ 1 ภาวะตลาดปัจจุบัน บจก.หาญเอ็นฯ

Flexo or Digital?
ตอนที่ 1 ภาวะตลาดปัจจุบัน บจก.หาญเอ็นฯ

เทคโนโลยีและสถานะการแข่งขัน

ตลาดสำหรับลาเบลสติกเกอร์ชนิดกาวในตัวยังค่อนข้างใหม่ เทคโนโลยีการผลิตและเนื้อวัสดุเพิ่งพัฒนาเมื่อช่วงกลางศตวรรษที่ 20 นี้เอง ตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังใช้เครื่องพิมพ์ Narrow Web ขนาดหน้ากว้าง 330-430 มม. ถึงว่าเทคนิคการพิมพ์ได้เปลี่ยนจาก Rotary Letterpress ไปเป็น Flexo หรือ Offset ที่เพิ่มการพิมพ์ Screen และ Gravure Print Unit สำหรับการพิมพ์งานพิเศษ หรืองานหลังพิมพ์แบบพิเศษด้วยเทคโนโลยีหมึก UV และ Computer-to-Plate (CtP) ประกอบกับคุณภาพของหมึก และ ลูกกลิ้ง Anilox ที่พัฒนาดีขึ้น ทำให้การพิมพ์ Flexo ซึ่งเคยมีข้อด้อยในเรื่องคุณภาพงานพิมพ์ สามารถทำได้ดีกว่าการพิมพ์แบบ Letterpress และมีคุณภาพใกล้เคียงกับ Offset ได้ ในวันนี้หากนับตามจำนวนของเครื่อง รวมถึงเครื่องอีกจำนวนหนึ่งที่ติดตั้งเพิ่มอุปกรณ์การพิมพ์ Screen และการพิมพ์ Hot Foil หรือ Cold Foil การเคลือบผิว หรือเคลือบเงาในตัว UV-Flexo ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอนาล็อกครองตลาด Narrow Web สำหรับการพิมพ์ลาเบลสติคเกอร์

ดิจิทัลเทคโนโลยีสำหรับการพิมพ์สีถูกนำมาใช้กว้างขวางในศตวรรษที่ 21 นี้เอง ถึงแม้ว่าการพิมพ์แบบ Inkjet จะมีใช้มาก่อนหน้าหลายปีก็ตาม ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ลาเบลใช้งานอยู่เพียง 2 ประเภทคือ Toner(Dry & Liquid) และ Inkjet ซึ่งจะมีข้อดีและข้อด้อยที่เปรียบเทียบกันได้ ซึ่งเทคโนโลยีทั้ง 3 ประเภทนี้มีติดตั้งใช้งานเป็นจำนวนมากทั่วโลก ในขณะที่เทคโนโลยี Toner เป็นได้เพียง Digital Print Station (จะมีหรือไม่มี Inline Finishing ก็ได้) ทางฝั่งของ Inkjet ก็ได้ก้าวล้ำไป และได้เริ่มเห็น Flexo/Inkjet Hybrid เข้าสู่ตลาด ซึ่งมีขีดความสามารถที่หลากหลายคล้ายกับเครื่องที่กล่าวก่อนหน้านี้ นอกจากนี้เครื่อง Inkjet Press รุ่นหลังๆ ก็ถูกนำไปติดตั้งกับเครื่อง Offline และ Inline Finishing และจำหน่ายในแบรนด์นั้น ๆ เพื่อผลิตงานพิมพ์แบบ Single Pass Production

สิ่งหนึ่งที่การพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีอนาล็อกทำได้ดีกว่ามาตลอด คือความเร็วพิมพ์ โดยทั่วไปเครื่อง Narrow Web รุ่นใหม่ ๆ สามารถพิมพ์ได้เร็วถึง 180 เมตร/นาทีถึงแม้ว่าการใช้งานจริงอาจเร็วเพียงแค่ครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่านั้นก็ตาม

p52-55_04

เมื่อเปรียบเทียบกับ Digital Toner Press ซึ่งจะอยู่ที่ 30 เมตร/นาที และ Digital Inkjet จะอยู่ที่ 50-75 เมตร/นาที ซึ่งจะใกล้ความเร็วของ Flexo Press มากกว่า แต่ทว่าความเร็วพิมพ์เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น เวลารวมของขบวนการผลิตคือหัวใจที่จะส่งผลต่อการทำกำไร ดูข้อมูล (Fig. 1) ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบกิจกรรมต่าง ๆ ในขบวนการผลิตงานพิมพ์เดียวกันโดยเทคโนโลยี 3 ประเภทที่ต่างกัน เห็นได้ว่าระยะเวลาพิมพ์งานเป็นสัดส่วนเวลาหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ Toner แต่สำหรับดิจิทัลเทคโนโลยีแล้ว กิจกรรมที่ไม่ใช่การพิมพ์งานใช้เวลาน้อยกว่า และต้องนำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มารวมและวิเคราะห์ด้วยเช่น วัสดุลาเบล หมึก เพลทพิมพ์ เวลาเตรียมเครื่องสำหรับพิมพ์งานใหม่และค่าวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ (Fig. 2) จากกราฟจะพบว่าต้นทุนเวลาที่ใช้ผลิตงานพิมพ์ระหว่าง Inkjet & Flexo ใกล้เคียงกันแต่ว่าด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน เช่น Inkjet มีค่าหมึกสูง แต่ก็ไม่มีค่าเพลทพิมพ์ ซึ่งจะเหมาะมากกับงานพิมพ์ปริมาณน้อย ๆ และมีการพิมพ์แบบ Versioning ซึ่งจะพบมากในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล หรือสินค้าอื่นที่มีหลาย ๆ SKU สภาวะการผลิตในปัจจุบันมุ่งประเด็นที่ความสามารถที่จะลดเวลาที่เครื่องหยุดได้อย่างไรมากกว่าที่จะเน้นให้พิมพ์งานได้เร็วขึ้น เพราะว่าเวลาเป็นเงินเป็นทอง และเวลาที่เครื่องหยุดผลิตจะกระทบต่อการทำกำไรโดยตรง ความสามารถที่จะพิมพ์งานเสร็จภายใน 20 นาที ไม่สำคัญเท่ากับเวลาที่เสียไประหว่างการหยุดเครื่อง และเริ่มพิมพ์งานได้อีกครั้ง ซึ่งมักจะเสียเวลา 60 นาที หรือมากกว่านั้น

การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ด้วยหมึก UV คุณภาพสูง ทำให้ลาเบลมีภาพและสีมีชีวิตชีวาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งยังทนต่อสภาพแวดล้อมรุนแรงได้ เช่น ทนต่อความชื้น, ทนต่อสารเคมีหรือสภาวะเค็มได้อย่างดีเยี่ยม และไม่ถลอกง่ายด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้หมึก UV-Inkjet จึงเป็นที่นิยมใช้ในงานพิมพ์ลาเบลสติกเกอร์

p52-55_03

สำหรับผลิตภัณฑ์ของใช้ตามครัวเรือนต่าง ๆ รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน และด้วยคุณภาพหมึกขาวของ Inkjet นั้นเทียบเคียงได้กับการพิมพ์ Screen ขาว หากเทียบกับ Flexo และ Toner หมึกขาวของ Inkjet ก็ยังมีคุณภาพดีกว่า และเปิดโอกาสเข้าสู่ตลาดลาเบลสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล โดยปกติอุตสาหกรรมอาหารจะไม่ค่อยใช้หมึก UV เนื่องจากกังวลกับปัญหาการซึมผ่านของสารเคมี แต่ปัจจุบันการพิมพ์ด้วยหมึก UV รวมไปถึงการเคลือบแลคเกอร์ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีทั้งยังไม่เกิดปัญหาแต่อย่างใด จากรายงานตามสื่อ แจ้งว่าขบวนการการตรวจรับรองก่อนใช้งาน และขบวนการการผลิต/บรรจุอาหารจะตัดสินได้ว่าสามารถใช้หมึก UV ได้หรือไม่ โดยสรุปหมึก UV สำหรับทั้ง Inkjet หรือ Flexo สามารถใช้ในงานพิมพ์ได้หลากหลายมาก หากแต่ว่าทุกวันนี้เป็นตลาดของงานพิมพ์ปริมาณน้อย ๆ ต่องาน จำนวน SKU ที่มากขึ้นทุกวัน ๆ กำหนดเวลาส่งสินค้าสั้น ๆ แบบ JIT ดังนั้น UV-Inkjet จึงเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มกำไรได้อย่างงดงาม

“ข้อมูลราคาที่ระบุใช้เพื่อทำรายงานฉบับภาษาอังกฤษ และไม่เป็นราคาสินค้าที่จำหน่ายในประเทศไทย หากประสงค์ได้รับข้อมูลการคำนวณการวิเคราะห์ความคุ้มค่า สำหรับธุรกิจของท่าน บริษัทฯ พร้อมให้คำปรึกษาหารือเพื่อทำแบบคำนวณวิเคราะห์ สามารถติดต่อได้ที่ sawarat.t@harn.co.th, thammanoon.t@harn.co.th ”

Related Post

Smart Packaging กับการเติบโตของ Online market
views 169
Smart Packaging กับการเติบโตของ Online market อ.วรรณรัตน์ วิรัชกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากกระแสของบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ หรือ SMART PACKAGING ที่ตอนนี้ได้รับกสรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นสิ่ง...
การเคลือบ (Coating Method)
views 84
การเคลือบ (Coating Method) ปัจจุบันการพิมพ์งานด้วยระบบการพิมพ์ต่างๆ อาทิ ออฟเซ็ต กราเวียร์ เฟล็กโซกราฟี สกรีน หรือ ฯลฯ ซึ่งหลังจากพิมพ์แล้ว นอกจากจะถูกส่งไปพับ ตัด เจียนแล้ว ยังมีอีกกระบวนการหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือการเคลือบ การเคลือบคือการทำให้ผ...
เอชพี เปิดพอร์ทเครื่องพิมพ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ ระบบดิจิทัลรุ่นใหม่ ทันสมัยที่สุดในโลก
views 70
เอชพี เปิดพอร์ทเครื่องพิมพ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ ระบบดิจิทัลรุ่นใหม่ ทันสมัยที่สุดในโลก เร่งเพิ่มฐานตลาดลูกค้าดิจิทัลพรินติ้ง เปิดตัว HP Indigo 6900 ที่แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครื่องพิมพ์ฉลากระบบดิจิทัล ทันสมัยที่สุดในโลก มาพร้อมโซลูชันการพ...