องค์กรวิจัย Smithers Pira เปิดเผยว่า เครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์กมีประสิทธิภาพสูงสุด

องค์กรวิจัย Smithers Pira เปิดเผยว่า
เครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์กมีประสิทธิภาพสูงสุดในอุตสาหกรรม
และมีต้นทุนการพิมพ์ต่อแผ่นต่ำที่สุด

  • เครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์กให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 26 – 52% สูงกว่ากำลังการผลิตจากเครื่องพิมพ์ค่ายอื่นๆ ทั้ง 3 ขนาดแพลตฟอร์ม

  • ต้นทุนการผลิตต่อแผ่นต่ำกว่ามาก เมื่อเทียบเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์กกับเครื่องพิมพ์จากค่ายอื่นๆ

  • โอกาสการสร้างผลกำไรเมื่อผลิตงานโดยเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์กจึงสูงกว่าเครื่องพิมพ์รุ่นต่างๆ ของค่ายอื่นๆ

รายงานล่าสุดขององค์กรวิจัยชั้นนำของโลก Smithers Pira (สมิธเธอร์ส ไพร่า) ระบุว่า “ความสามารถในการผลิตที่แท้จริงของเครื่องพิมพ์ระบบออตเซตป้อนแผ่นมือสอง“ เมื่อวิเคราะห์จากจำนวนแผ่นพิมพ์ที่พิมพ์ได้จากเครื่องพิมพ์มือสองเกือบ 450 เครื่องที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปีจากค่ายผู้ผลิตที่แตกต่างกัน 5 บริษัท โดยค่าเฉลี่ยจากทุกขนาดแพลตฟอร์มพบว่าเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์ก มีความสามารถในการผลิตเหนือกว่าเครื่องพิมพ์จากค่ายอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนแผ่นพิมพ์ทั้งหมดที่พิมพ์ได้จากเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นทั้งหมดในทุกขนาด เมื่อเปรียบเทียบจำนวนแผ่นพิมพ์ทั้งหมดที่พิมพ์ได้จากเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นทั้งหมดในทุกขนาด ในกรณีของเครื่องพิมพ์รุ่น Speedmaster XL 105/106 มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องพิมพ์ของค่ายอื่นๆ นอกจากนี้แบบจำลองต้นทุนขององค์กร Smithers Pira ยังระบุอีกว่าต้นทุนการผลิตลดลงต่อการพิมพ์ 1,000 แผ่น “เมื่อเราศึกษาข้อมูลออนไลน์ของตลาดเครื่องพิมพ์มือสอง เราเริ่มตระหนักถึงความเป็นจริงที่ว่ากำลังการผลิตที่ได้จากเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์กนั้นมีประสิทธิผลสูงกว่าเครื่องพิมพ์ยี่ห้ออื่นๆ มากเท่าไร” มร. แอนดี้ เร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ไฮเดลเบิร์กสำนักงานใหญ่กล่าว “การได้รับข้อมูลจากองค์กรที่ได้รับความเชื่อถืออาทิ องค์กร Smithers Pira เป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมโดยรวมทั้งหมดและเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ถึงสมรรถนะกำลังการผลิตของเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์กได้เป็นอย่างดี”

หลักฐานอยู่ในประสิทธิภาพในการผลิตงาน

การศึกษาวิเคราะห์ผลลัพธ์ของเครื่องพิมพ์ขนาด B1, B2 และ B3 โดยเน้นไปที่เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ 2 ขนาด ได้แก่เครื่องพิมพ์ขนาด B2 (29 นิ้ว) จำนวนแผ่นพิมพ์โดยผลเฉลี่ยต่อปีของเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์กสูงกว่าเครื่องพิมพ์จากผู้ผลิตรายอื่นๆ ถึง 68.5% และในส่วนของเครื่องพิมพ์ขนาด B1 (40-41 นิ้ว) จำนวนแผ่นพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์ก (รุ่น Speedmaster CD 102 และ Speedmaster XL 105/106) มีค่าเฉลี่ย 36% ซึ่งสูงกว่าเครื่องพิมพ์จากค่ายอื่นในขนาดเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตเฉลี่ยของเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์กขนาด B1 กับเครื่องพิมพ์จากค่ายอื่นในตลาด พบว่าทั้งเครื่องพิมพ์รุ่น XL 105/106 และรุ่น CD 102 มีต้นทุนในการผลิตต่อ 1,000 แผ่นที่ดีกว่า โดยเครื่องพิมพ์ขนาด B1 รุ่นเริ่มต้นของไฮเดลเบิร์กซึ่งได้แก่เครื่องพิมพ์รุ่น Speedmaster CD 102 มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในแง่ของต้นทุนการผลิตที่ต่ำและ“สเปคเครื่องที่สูงสุด” เมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ค่ายอื่นๆ

p50-51_02

“สิ่งที่ได้จากการศึกษานี้พิสูจน์ได้ว่า การซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่จากผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ค่ายอื่นๆ โดยที่มีราคาซื้อที่ถูกกว่า หมายความว่าท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายของต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าในการผลิตงานต่อแผ่น” มร. แอนดี้ เร กล่าว แม้ว่าเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์กอาจมีราคาที่สูงกว่า 25% แต่เครื่องไฮเดลเบิร์กจะแค่ผลิตงานพิมพ์เพิ่มขึ้นอีกเพียง 8.7% เพื่อปรับความแตกต่างของราคาให้เทียบกับเครื่องยี่ห้ออื่นตามที่ระบุใน PIA White Papers โดยในรายงานนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเครื่องไฮเดลเบิร์กเหนือชั้นและล้ำไปไกลเกินกว่านั้น! ”

ข้อสรุปผลข้อมูลขององค์กร Smithers Pira กล่าวว่า “ประสิทธิภาพในการผลิตที่เพิ่มเติมนี้เป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่สำคัญของเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์ก การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าโอกาสในการทำกำไรของไฮเดลเบิร์กสูงกว่าเครื่องพิมพ์จากค่ายอื่นในการแข่งขันเป็นอย่างมาก” หมายเหตุ : ไฮเดลเบิร์กได้ติดต่อองค์กร Smithers Pira เพื่อจัดทำรายงานนี้

ท่านสามารถอ่านรายงานขององค์กร Smithers Pira ได้ที่ https://www.smitherspira.com/resources/2017/october/white-paper-sheetfed-litho-presses

Related Post

Smart Packaging กับการเติบโตของ Online market
views 170
Smart Packaging กับการเติบโตของ Online market อ.วรรณรัตน์ วิรัชกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากกระแสของบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ หรือ SMART PACKAGING ที่ตอนนี้ได้รับกสรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นสิ่ง...
การเคลือบ (Coating Method)
views 84
การเคลือบ (Coating Method) ปัจจุบันการพิมพ์งานด้วยระบบการพิมพ์ต่างๆ อาทิ ออฟเซ็ต กราเวียร์ เฟล็กโซกราฟี สกรีน หรือ ฯลฯ ซึ่งหลังจากพิมพ์แล้ว นอกจากจะถูกส่งไปพับ ตัด เจียนแล้ว ยังมีอีกกระบวนการหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือการเคลือบ การเคลือบคือการทำให้ผ...
เอชพี เปิดพอร์ทเครื่องพิมพ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ ระบบดิจิทัลรุ่นใหม่ ทันสมัยที่สุดในโลก
views 70
เอชพี เปิดพอร์ทเครื่องพิมพ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ ระบบดิจิทัลรุ่นใหม่ ทันสมัยที่สุดในโลก เร่งเพิ่มฐานตลาดลูกค้าดิจิทัลพรินติ้ง เปิดตัว HP Indigo 6900 ที่แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครื่องพิมพ์ฉลากระบบดิจิทัล ทันสมัยที่สุดในโลก มาพร้อมโซลูชันการพ...