ข้อมูลส่งออกกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

p48-49_02

ตลาดส่งออก 10 อันดับแรกของไทยรายประเทศ
“กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ”

p48-49_03

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยรายประเทศ
“กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ”

p48-49_04

Related Post

Smart Packaging การเปลี่ยนแนวคิดสู่การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
views 740
Smart Packaging การเปลี่ยนแนวคิดสู่การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ อ.วรรณรัตน์ วิรัชกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลับพระจอมเกล้าธนบุรี การออกแบบบรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนหน้าตาที่จะเชิญชวนให้ผู้บริโภคสนใจ โดยหน้าที่หลักคือ การปกป้อง และสื...
ระบบบำรุงรักษาอย่างชาญฉลาด สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
views 473
ระบบบำรุงรักษาอย่างชาญฉลาด สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ Smart Maintenance for smart printing & packaging factory แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างระบบออโตเมชั่นในสายการผลิตกับเทคโนโลยีดิจิทัลและอ...
ออกแบบรถด้วยตัวท่านเอง งาน IAA 2017 ไฮเดลเบิร์ก
views 413
ออกแบบรถด้วยตัวท่านเอง งาน IAA 2017 ไฮเดลเบิร์กและคู่ค้าทางธุรกิจต่อยอดโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ส่งมอบเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ การนำเสนอแบบไลฟ์สดที่บูธจัดแสดงของ Mercedes-Benz: “ประกายแห่งสีสัน” สร้างความโดนเด่นให้กับรถย...