Thai Print Academy เปิดหลักสูตรฝึกอบรมการพิมพ์ออฟเซ็ตเบื้องต้น รุ่นที่ 11

สถาบันการพิมพ์ไทย Thai Print Academy
เปิดหลักสูตรฝึกอบรมการพิมพ์ออฟเซ็ตเบื้องต้น รุ่นที่ 11

หัวข้อฝึกอบรม

  1. เครื่องพิมพ์ออฟเซต และความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องพิมพ์
  2. ความรู้เกี่ยวกับระบบการพิมพ์ออฟเซต
  3. กระดาษ
  4. หมึกพิมพ์ออฟเซต
  5. น้ำยาฟาวน์เทน
  6. แม่พิมพ์ระบบออฟเซต และผ้ายางออฟเซต
  7. ระบบทำความชื้น
  8. ระบบหมึก
  9. การรองหนุน
  10. การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซต

วัตถุประสงค์ของการอบรมหลักสูตรนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงชีวิตการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต และประสบการณ์การทำงานร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม และวิทยากร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

Related Post

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ”
views 58
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ” Empowering Business with Digital Intelligence ณ. โรง...
ซีพีแรม ผนึกพลังกับมีเดียอาตส์ มจธ. ชวนนักเรียน “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste”
views 105
ซีพีแรม ผนึกพลังกับมีเดียอาตส์ มจธ. ชวนนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับ สาขามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดงานแถลงข่าวการ...
แถลงข่าว โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืน
views 88
แถลงข่าว โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืน คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีรเดช – นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมงานแถลงข่าว โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางและการถ่ายโอนความรู้ข้ามพรมแดน (Sustainab...