เอสซีจี ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่

‘เอสซีจี แพคเกจจิ้ง’ หนุนคนรุ่นใหม่
จัด “SCG Packaging X Wallpaper* The Challenge 2016”
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสังคม

เป็นที่รับรู้กันว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์มีผลอย่างมากต่อการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ “เอสซีจี แพคเกจจิ้ง” มองเห็นคุณค่าของการส่งเสริมวงการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทย จึงได้ร่วมกับนิตยสาร Wallpaper ประเทศไทย จัดการประกวด “SCG Packaging X Wallpaper* The Challenge 2016” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทย ตลอดจนกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่มีเวทีในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาต่อยอดวงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

การประกวดกำหนดให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายใต้แนวคิด “สร้างคุณค่าสู่สังคม” ซึ่งมีโจทย์เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนรอบโรงงานของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง และจากกิจการเพื่อสังคมทุกภูมิภาคในประเทศไทย จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ที่มีความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่จะช่วยมาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และนำไปใช้งานได้จริง โดยโครงการดังกล่าวได้มีการประกาศผลวันที่ 24 กันยายน 2559 ณ SCG Grand Hall สำนักงานใหญ่ บางซื่อ

การประกวดครั้งนี้ มีผลงานของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ส่งเข้าร่วมประกวดกว่า 350 ชิ้น โดยผลงานที่ได้รับรางวัล The Best of the Challenge และยังพ่วงรางวัล The Popular Challenge ได้แก่ ผลงานชื่อ “สด ส่งตรงจากมือ” ของ นายณัฐพงศ์ ชินวงษ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ผลงานนี้ใช้จุดแข็งด้านการออกแบบมาช่วยรักษาคุณภาพสินค้าอาหารทะเลแช่แข็ง เพิ่มความสะดวกและทางเลือกให้กับผู้บริโภค โดยออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถแบ่งบริโภคทีละส่วน นอกจากนี้ได้นำนวัตกรรม Easy Steam ของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง มาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์เนื้อปลาพร้อมปรุงสร้างมูลค่าเพิ่ม และยังเน้นการสื่อสารถึงแบรนด์จากการออกแบบกราฟิคภาพโชว์ความสดใหม่

รางวัล The Design Challenge ได้แก่ ผลงาน “โยเกิร์ตในเซ็ต 6 ถ้วย” ของ นางสาววิลิตา แซ่พัว คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ผลงานโดดเด่นด้วยดีไซน์รูปวัว ทำจากกระดาษสีน้ำตาลรีไซเคิล สามารพับขึ้นรูปได้ภายในชิ้นเดียว สามารถพับเก็บเป็นแผ่นบางๆ ได้เมื่อไม่ใช้งาน และมีหูหิ้วทำให้พกพาได้สะดวก

รางวัล The Functional Challenge ได้แก่ ผลงาน FISHERPACK โดย นางสาวไอริณ อินทราวุธ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท โดยมีจุดเด่นที่การพิมพ์ลายแหบนถุงพลาสติกใส สื่อให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสดใหม่ และเลือกใช้ถุงซิปล็อคเพื่อไม่ให้มีกลิ่นในตู้เย็นและยังสามารถเก็บอาหารที่รับประทานไม่หมดได้สะดวก

ผู้ชนะการประกวดทั้ง 3 คน ได้รับสิทธิ์เดินทางไปดูงาน TOKYO PACK ณ ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ยังได้มอบเงินสนับสนุนให้กับสถาบันการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลอีกด้วย

คุณธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง และคุณเรวัตน์ ชำนาญ บรรณาธิการนิตยสาร Wallpaper

คุณธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและคุณค่า เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้า ผู้บริโภค และผู้เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน

“เราเห็นความสำคัญของการพัฒนายกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไทย เพราะประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์มาก แต่จุดอ่อนเป็นเรื่องการออกแบบ จึงพยายามเน้นการพัฒนาในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจมากขึ้น จึงมองว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพ จึงอยากจะส่งเสริมกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการสร้างเครือข่ายนักออกแบบรุ่นใหม่ และเป็นจุดตั้งต้นที่ดีในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทยได้”

Related Post

ซีพีแรม ผนึกพลังกับมีเดียอาตส์ มจธ. ชวนนักเรียน “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste”
views 91
ซีพีแรม ผนึกพลังกับมีเดียอาตส์ มจธ. ชวนนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับ สาขามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดงานแถลงข่าวการ...
แถลงข่าว โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืน
views 73
แถลงข่าว โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืน คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีรเดช – นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมงานแถลงข่าว โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางและการถ่ายโอนความรู้ข้ามพรมแดน (Sustainab...
สัมมนาเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
views 145
สัมมนาเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ สมาคมการพิมพ์ไทยจัดงานสัมมนาในหัวข้อเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุณคุณภาพงานพิมพ์เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันการพิมพ์ไทย นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร การจัดสัมมนาใน...