แรงบันดาลใจ 11th Thai Print Award

p46-51_2

ประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 11
Inspire the Future
สร้างแรงบันดาลใจแห่งอนาคต

สมาคมการพิมพ์ไทย จัดการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 หรือ 11th Thai Print Award ภายใต้สโลแกน Inspire the Future – แรงบันดาลใจแห่งอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย โดยปีนี้ได้เพิ่มประเภทการประกวดขึ้นอีก 3 รางวัล คือ ประเภทสิ่งพิมพ์ 3 มิติ, ประเภทการออกแบบ และประเภทความคิดสร้างสรรค์ เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 25 กรกฎาคม 2559 และประกาศผลวันที่ 6 กันยายน 2559

สมาคมการพิมพ์ไทย ได้จัดการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 หรือ 11th Thai Print Awards ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยทางคณะกรรมการการประกวดใช้สโลแกนว่า Inspire the Future แรงบันดาลใจแห่งอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย เพื่อเป็นการตอกย้ำแนวคิดสมาคมการพิมพ์ไทย ที่จะนำพาเหล่าผู้ประกอบการการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทย ก้าวไปสู่อนาคตใหม่ด้วยนวัตกรรมการพิมพ์ และยกระดับมาตรฐานการพิมพ์ไปสู่อุตสาหกรรมการพิมพ์แนวใหม่ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพงานพิมพ์ มาตรฐานและเทคโนโลยีการผลิต

ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ 11 หรือเป็นปีแรกแห่งทศวรรษใหม่ นอกจากจะมีการรวบรวมผลงานที่ได้รับการคัดเลือก นำส่งประกวดต่อที่เวที Asian Print Awards แล้ว สมาคมการพิมพ์ไทย ยังได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ให้ใช้ผลงานที่ได้รับรางวัลบนเวทีการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 ไปร่วมการประกวดเพื่อรับรางวัล PM Awards หรือ Prime Minister’s Export Awards 2017 ในปีหน้าอีกด้วย

p46-51_3

โดยเวทีการประกวด PM Awards เป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเวทีหนึ่งของประเทศไทย และเป็นการประกวดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงนับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของ “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ” และเป็นการแผ่ขยายความเชื่อมั่นต่อกิจกรรมของสมาคมการพิมพ์ไทย ให้ครอบคลุมกว้างไกลมากยิ่งขึ้น

สำหรับการประกวดในปีนี้ ได้แบ่งการประกวดเป็น 4 หมวดใหญ่คือ
1.ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ต (Offset Printing)
2. ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล (Digital Printing)
3. ระบบการพิมพ์แบบเฟล็กโซ,กราเวียร์ (Flexography, Gravure)
4. ระบบการพิมพ์แบบเอกลักษณ์เฉพาะ (Special Categories)

และในปีนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการที่อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับการสนับสนุนสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) ทางสมาคมการพิมพ์ไทย จึงได้เพิ่มการประกวดขึ้นมาอีกขึ้น 3 รางวัล คือ ประเภทสิ่งพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing), ประเภทการออกแบบ (Graphic /Functional Appeal) และประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Creativeness) รวมปีนี้มีการประกวดทั้งสิ้น 31 รายการ

p46-51_4

คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ นายกสมาคมการพิมพ์ไทย กล่าวในงานแถลงข่าว ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องโลตัสสวีท 7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ว่า การจัดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ 10 ปีที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์คือต้องการยกระดับและการพัฒนาสิ่งพิมพ์ไทย ซึ่งก็ประสบความสำเร็จด้วยดีมาตลอด สามารถส่งไปประกวดต่อในระดับนานาชาติ และคว้ารางวัลเป็นผู้ชนะเลิศครองเหรียญรางวัลรวมมาโดยตลอด

“จะเห็นว่า 10 ปีที่ผ่านมา เราได้รับเกียรติจากทางภาครัฐในหลายๆ หน่วยงาน หลายๆ กระทรวงที่เข้ามาร่วมให้การสนับสนุน รวมทั้งรับเป็นประธานการประกาศผลบนเวทีการประกวดของเราด้วย แสดงให้เห็นว่า ภาครัฐเห็นความสำคัญของเรา ปีนี้ก็เช่นกัน ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการส่งออก บรรจุสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เข้าเป็นสาขาหนึ่งของการประกวดชิงรางวัล PM Award ด้วย ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอย่างสูง และในอนาคตก็หวังว่า เราจะประสบความสำเร็จและบรรลุยุทธศาสตร์ AEC Regional Printing and Packaging Hub ด้วยเช่นกัน”

p46-51_5

คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเดินทางไปร่วมแสดงความยินดี ได้กล่าวว่า ในนามสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีที่การจัดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติประสบความสำเร็จด้วยดีมาตลอด รวมทั้งในครั้งที่ 11 นี้ด้วย ซึ่งอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทและมีสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก

“อุตสาหกรรมการพิมพ์มีความคิดก้าวหน้า มีความคิดสร้างสรรค์ นับว่า ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม 4.0 มาก นับตั้งแต่การออกแบบ การผลิต มีระบบซัพพลาย ฯลฯ และการที่สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้บรรจุเข้าไปสู่เวทีการประกวด PM Award รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี นับว่าเป็นตัวชี้วัดที่ดีมากว่า ภาครัฐเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมนี้ ก็ต้องขอชื่นชมว่า การผลักดันให้อุตสาหกรรมหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นอุตสาหกรรมเล็กๆ แล้วมีการพัฒนาก้าวหน้ามาถึงจุดที่ภาครัฐให้การยอมรับ..ไม่ใช่เรื่องง่าย จึงขอชื่นชมว่า ท่านทำมาสู่ความสำเร็จ และขอให้การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติประสบความสำเร็จ และสามารถทำให้ประเทศไทย เป็น AEC Regional Printing and Packaging Hub และก้าวหน้าไปเป็นผู้นำของอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศ”

คุณวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์ ประธานจัดงานการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 กล่าวว่า ได้รับเกียรติจากสมาคมการพิมพ์ไทย ให้เป็นประธานจัดงานฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 แต่ปีนี้ปีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมาก คือมุ่งการสร้างแรงบันดาลสู่อนาคต ดังที่ได้บรรจุประเภทการประกวดขึ้นมาอีก 3 รายการคือสิ่งพิมพ์ 3 มิติ, การออกแบบ และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจสู่อนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยยุคใหม่ ซึ่งก็หวังว่า ปริมาณการส่งผลงานเข้าประกวดจะมีมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆ มา อันจะแสดงให้เห็นว่า เป้าหมายประสบความสำเร็จคือ การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการพิมพ์มากขึ้นเรื่อยๆ และมากขึ้นทุกปี

การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 หรือ 11th Thai Print Award ภายใต้สโลแกน Inspire the Future – แรงบันดาลใจแห่งอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย แค่เริ่มต้น ก็มองเห็นอนาคตในทศวรรษใหม่ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย!

p46-51_6

Related Post

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ”
views 58
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ” Empowering Business with Digital Intelligence ณ. โรง...
ซีพีแรม ผนึกพลังกับมีเดียอาตส์ มจธ. ชวนนักเรียน “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste”
views 105
ซีพีแรม ผนึกพลังกับมีเดียอาตส์ มจธ. ชวนนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับ สาขามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดงานแถลงข่าวการ...
แถลงข่าว โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืน
views 88
แถลงข่าว โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืน คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีรเดช – นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมงานแถลงข่าว โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางและการถ่ายโอนความรู้ข้ามพรมแดน (Sustainab...