สมาคมการพิมพ์ไทย ประชุมใหญ่ปีที่ 70

p30-31_2

สมาคมการพิมพ์ไทย ประชุมใหญ่ปีที่ 70
มุ่งกิจกรรมการปรับตัวสู่โลกยุคใหม่

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ 70 ของสมาคมการพิมพ์ไทย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อค่ำวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้องเดอะวินนิ่งโพสต์ ราชกรีฑาสโมสร ประเด็นสำคัญคือการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – มีนาคม 2559 มีผลปรากฏว่า อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมที่มุ่งเน้น “การปรับตัวของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย” ในยุคใหม่

คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ นายกสมาคมการพิมพ์ไทย กล่าวว่า กิจกรรมหลักๆ ของสมาคมฯในรอบปีที่ผ่านมาได้เน้นการสานต่อกิจกรรมที่มีการจัดต่อเนื่องมาหลายปี อาทิ การจัดประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 10, การจัดงานการพิมพ์ไทยสัญจร 58 ภาคใต้, การจัดกิจกรรมของกลุ่มยังปริ๊นเตอร์ หรือแม้แต่การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจัดโดยสสว.และคลัสเตอร์การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ

จะเห็นว่า ล้วนแล้วแต่มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นส่งเสริมการปรับตัวของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยเป็นหลัก โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมการพิมพ์ในรูปแบบใหม่ๆ, การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ดังที่ได้นำเสนอผ่านมุมมองคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคลัสเตอร์การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งได้ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์เพื่อนำเสนอมุมมองการปรับตัวให้แก่ผู้ประกอบการหลายครั้งในรอบปี ทั้งที่ส่วนกลางและต่างจังหวัด

p30-31_3

p30-31_4

“ความพยายามของสมาคมการพิมพ์ไทยคือ การจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งหมายให้อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยมีการปรับตัวเพื่อการยกระดับให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยจะไม่ยอมให้กลายเป็นอุตสาหกรรมในกลุ่มซันเซ็ต อย่างที่หลายคนสบประมาทอย่างเด็ดขาด” คุณพิมพ์นารา กล่าว

ในวาระการประชุมใหญ่ของสมาคมการพิมพ์ไทยปีที่ 70 ยังมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่และนายกสมาคมการพิมพ์ไทยคนใหม่ โดยที่ “คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์” ยังคงได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการชุดใหม่ โหวตให้เป็นนายกสมาคมการพิมพ์ไทย เป็นสมัยที่ 2

ส่วนช่วงท้ายรายการได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “เทรนด์ดิจิตอลที่กำลังเปลี่ยนโลก” โดยคุณกัมพล ธนาปัญญาวรคุณ ประธานบริษัท iTopPlus จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดออนไลน์ เพื่อให้สมาชิกและผู้ประกอบการได้เห็นภาพที่แท้จริงและตระหนักว่า โลกออนไลน์ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยมีทั้งการเข้ามาเพื่อทำลายและเสริมสร้าง

ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่า อุตสาหกรรมไทยต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ก้าวทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ดังที่สมาคมการพิมพ์ไทยได้มุ่งมั่นส่งเสริมในรอบปีที่ผ่านมา

p30-31_5

Related Post

สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์
views 203
สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์ ดาวน์โหลดใบสมัคร วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 สำหรับงานสัมมนานี้สมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรที่เราเชื่อมั่นว่าท่าน...
สมหวัง Thesis Exhibition
views 258
สมหวัง Thesis Exhibition 2018 คุณพงศ์ธีระ พัฒนะพีรเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมชมนิทรรศการ “สมหวัง” THESIS EXHIBITION 2018 “ศึกความคิด สังเวียนความปัง สมหวังดั่งใจ” ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ สาขาวิชา มีเดียอาตส์ สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์แล...
Family Day วันการพิมพ์ไทย
views 138
Family Day วันการพิมพ์ไทย วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดงาน Family Day เนื่องในวันการพิมพ์ไทย และในปีนี้สหพันธ์ฯ ครบรอบ 25 ปี เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย รูปแบบงานในวันนั้นจึงออกมาในรูปแบบ...