Drupa 2016 : “ไฮเดลเบิร์ก” ปรับโครงสร้างการพิมพ์ดิจิตอล

p102-105_2

ดรูป้า 2016 : “ไฮเดลเบิร์ก”
ปรับโครงสร้างสายงานธุรกิจการพิมพ์ดิจิตอล
และมุ่งเน้นไปที่กลุ่มตลาดที่กำลังเติบโต

  • การเปิดตัวครั้งแรกของ Heidelberg Primefire 106 : ระบบอิงค์เจ็ตใหม่ล่าสุดแห่งอุตสาหกรรมการพิมพ์ ดิจิตอล

  • “ไฟร์-Fire” คือ ชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับสายงาน ธุรกิจการพิมพ์ดิจิตอลทั้งหมด

  • Heidelberg Versafire CP/CV สำหรับการผลิตต้นทุนต่ำ เพื่องานพิมพ์จำนวนน้อย (short runs)

  • Gallus Labelfire 340 สำหรับการผลิตฉลากบรรจุภัณฑ์ ชนิดอ่อนตัวและอื่นๆ

  • Heidelberg Omnifire 250/1000 สำหรับการพิมพ์บนทุก วัสดุที่มีรูปทรงทุกชนิด

ไฮเดลเบิร์กได้ขยายสายงานธุรกิจการพิมพ์ดิจิตอลในงานดรูป้า 2016 ซึ่งเป็นการเปิดโลกแห่งอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อธุรกิจการพิมพ์ดิจิตอลในขนาดตัด 2 (B1) : บริษัทฯ จัดแสดง Heidelberg Primefire 106 ซึ่งใช้เทคโนโลยีอิงค์เจ็ตรุ่นล่าสุดที่ได้จากการพัฒนาร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจฟูจิฟิล์ม (Fujifilm) และได้พัฒนาให้มีลักษณะการใช้งานเหมือนเทคโนโลยีออฟเซ็ต ซึ่งใช้ความสามารถที่โดดเด่นของไฮเดลเบิร์ก เช่น ตัวนำพาแผ่นแบบไม่สัมผัสกระดาษ (The Non-Contacting Paper Sheet Guide) หรือ เทคโนโลยีการป้อนแผ่น และทางเดินกระดาษ (Delivery Technology) ที่ได้รับการยอมรับ ก็ได้ผนวกเข้าไว้ในระบบด้วย เพื่อช่วยให้การผลิตในธุรกิจนี้ราบรื่นและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ไฮเดลเบิร์กยังรวมเอาความต้องการต่างๆ ของตลาด จากหลายๆ บริษัท เช่น อุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น พวกเขาต้องการรวมโซลูชั่นส์ส์ต่างๆ เพื่อความรวดเร็ว ยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนได้ สามารถระบุเวอร์ชั่น หรือข้อมูลเฉพาะส่วนบุคคล การปรับเปลี่ยนความต้องการ และการผลิตแบบต้นทุนที่เหมาะสมสำหรับสิ่งพิมพ์รูปแบบใหม่ๆ ในปริมาณการผลิตจำนวนน้อยถึงปานกลาง เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของกระบวนการผลิตแบบดิจิตอลด้วยคุณภาพมาตรฐานเดียวกันกับการพิมพ์ออฟเซต ซึ่งไฮเดลเบิร์กก็จะเปิดตัวโมเดลธุรกิจใหม่เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานในลักษณะนี้อีกด้วย

การเปิดตัวครั้งแรกของ Heidelberg Primefire 106 เป็นการก้าวขึ้นมาอีกขึ้นหนึ่งของกลยุทธ์ด้านดิจิตอล : การประสบความสำเร็จในการทำงานกับพันธมิตรทางธุรกิจ 

ซึ่งจะนำระบบนี้เข้าสู่ท้องตลาดในระยะเวลาอันรวดเร็วมาก ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถรับความต้องการที่หลากหลายของตลาดในโลกดิจิตอลแห่งอนาคต ในตอนนี้เราคือรายแรกในตลาดที่ทำการผนวกการผลิตสิ่งพิมพ์ดิจิตอลทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันในโรงพิมพ์ที่สมาร์ท (Smart Print Shop) ได้อย่างสมบูรณ์ และก็การเปิดโอกาสการเติบโตให้กับไฮเดลเบิร์กในอนาคตอีกด้วย” กล่าวโดย คุณสเตฟาน เพล้นซ์ (Stephan Plenz) กรรมการบริหารผู้รับผิดชอบด้านเครื่องพิมพ์ของไฮเดลเบิร์ก

p102-105_3

การเปิดตัวของกลุ่มผลิตภัณฑ์ “ไฟร์-Fire” : ไฮเดลเบิร์กจะนำเสนอสายงานธุรกิจผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิตอลทั้งหมดภายใต้ชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ “ไฟร์-Fire” 

ในงาน drupa 2016 ไฮเดลเบิร์กนำเสนอ Speedmaster ซีรีย์สำหรับระบบออฟเซต ซึ่งจัดแสดงร่วมกับระบบการพิมพ์ดิจิตอลภายใต้ชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ “ไฟร์-Fire” ในขณะที่ Speedmaster อยู่ในตำแหน่งที่ทำให้โรงพิมพ์สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจหลัก สายงานธุรกิจการพิมพ์ระบบดิจิตอลจะมุ่งเน้นโมเดลธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์เพื่อเป็นนวัตกรรมที่เป็นสินค้าใหม่ๆ ของธุรกิจ ไฮเดลเบิร์กจะสร้างความชัดเจน และเพิ่มมูลค่าของแบรนด์ให้กับลูกค้า การเปลี่ยนชื่อใหม่ ภายใต้ชื่อ “ไฟร์-Fire” สำหรับสายงานธุรกิจการพิมพ์ดิจิตอลของเรานั้นเพื่อแสดงถึงสมรรถนะ ความมุ่งมั่น และการเติบโต และยังหมายถึงการเป็นดิจิตอล “การเชื่อมต่อถ่ายโอนข้อมูล” และหมึกพิมพ์ลงบนวัสดุที่แตกต่างกัน พวกเราต้องการสื่อสารข้อความที่ชัดเจนไปยังลูกค้าว่า เราจะนำเสนอการพิมพ์ดิจิตอลสมรรถนะสูงสุดเข้าสู่อุตสาหกรรมการพิมพ์” กล่าวโดยคุณเจสัน โอลิเวอร์ (Jason Oliver) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายธุรกิจการพิมพ์ระบบดิจิตอลของไฮเดลเบิร์ก

ไฮเดลเบิร์กนำเสนอรูปแบบการพิมพ์ดิจิตอลต่างๆ ดังต่อไปนี้ในงาน drupa 2016 :

Heidelberg Primefire 106 : เป็นเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ตใหม่ล่าสุดสำหรับการผลิตสิ่งพิมพ์ดิจิตอล นวัตกรรมใหม่สำหรับงานขนาดตัด 2 (B1)

Heidelberg Versafire CP/CV คือชื่อใหม่ของเครื่องพิมพ์ดิจิตอลรุ่น Linoprint CP/CV The Heidelberg Versafire คือระบบการพิมพ์ เพื่อการผลิตต้นทุนต่ำสำหรับงานยอดสั้น (Short runs) และงานเฉพาะส่วนบุคคล (Personalized) ซึ่งรวมความสามารถในการรองรับกระดาษได้หลากหลายประเภท (Large choice of paper substrates) และต้นทุนการพิมพ์ที่คุ้มค่าที่สุดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์ ไฮเดลเบิร์กได้เปิดตัวระบบนี้ร่วมกับริโก้ (Ricoh) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

Gallus Labelfire 340 คือชื่อใหม่ของ Gallus DCS 340 สำหรับธุรกิจการพิมพ์ดิจิตอลสำหรับฉลากสินค้าเครื่องพิมพ์รุ่นนี้ได้รับความสำเร็จอย่างมากที่งานเลเบลเอ็กซ์โป (Label Expo 2015) ซึ่งจัดขึ้นที่บรัสเซล (Brussels)

Heidelberg Omnifire 250/1000 คือ ชื่อใหม่ของระบบการพิมพ์ 4 มิติ ใช้แทนรุ่น Heidelberg Jetmaster Dimension 250/1000. ไฮเดลเบิร์กให้นิยาม การพิมพ์ 4 มิติ (4D printing) เพื่อการพิมพ์จำเพาะบุคคล (personalized) และการพิมพ์แบบยืดหยุ่น (flexible printing) บนความหลากหลายของวัสดุ 3 มิติ เช่น ลูกบอล, ขวดน้ำ, และวัสดุที่มีรูปร่างต่างๆ ในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค นอกจากนั้น ไฮเดลเบิร์กยังได้พัฒนาระบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น และวางแผนจะเปิดตัว Heidelberg Omnifire 1000 ในปลายปี 2559

โรงพิมพ์สมาร์ท (Smart Print Shop) : การผนวกระบบการพิมพ์ดิจิตอลและออฟเซตเข้าไว้ด้วยกัน

ในสายงานธุรกิจการพิมพ์ดิจิตอลทั้งหมดสามารถเชื่อมต่อกับเวิร์คโฟลต่างๆ ในทุกขั้นตอนการพิมพ์ในโรงพิมพ์ และทำงานร่วมกับระบบออฟเซตของไฮเดลเบิร์กได้ โดยผ่านทางซอฟต์แวร์พริ้นท์เน็คดิจิตอลฟร้อนเอนด์ตัวใหม่ (New Prinect Digital Front End (DFE)) และยังมีแอพพลิเคชั่นส์ต่างๆ ตลอดจนการสนับสนุนการพิมพ์หรือสั่งงานผ่านเว็บไซด์ (Web-to-print) รวมทั้งโมเดลธุรกิจสิ่งพิมพ์แบบหลายช่องทาง (multi-channel publishing business)อีกด้วย ไฮเดลเบิร์กคือผู้นำด้านโรงพิมพ์สมาร์ท ที่มีความพร้อมด้วยโซลูชั่นส์ส์ต่างๆ ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานในระบบอัตโนมัติต่างๆ ทั้งระบบออฟเซต และระบบดิจิตอลทำให้การบริหารจัดการโปร่งใสชัดเจนและเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกมากที่สุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายขาย โทร. 0 2610 6100

Related Post

Smart Packaging กับการเติบโตของ Online market
views 444
Smart Packaging กับการเติบโตของ Online market อ.วรรณรัตน์ วิรัชกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากกระแสของบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ หรือ SMART PACKAGING ที่ตอนนี้ได้รับกสรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นสิ่ง...
การเคลือบ (Coating Method)
views 906
การเคลือบ (Coating Method) ปัจจุบันการพิมพ์งานด้วยระบบการพิมพ์ต่างๆ อาทิ ออฟเซ็ต กราเวียร์ เฟล็กโซกราฟี สกรีน หรือ ฯลฯ ซึ่งหลังจากพิมพ์แล้ว นอกจากจะถูกส่งไปพับ ตัด เจียนแล้ว ยังมีอีกกระบวนการหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือการเคลือบ การเคลือบคือการทำให้ผ...
เอชพี เปิดพอร์ทเครื่องพิมพ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ ระบบดิจิทัลรุ่นใหม่ ทันสมัยที่สุดในโลก
views 655
เอชพี เปิดพอร์ทเครื่องพิมพ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ ระบบดิจิทัลรุ่นใหม่ ทันสมัยที่สุดในโลก เร่งเพิ่มฐานตลาดลูกค้าดิจิทัลพรินติ้ง เปิดตัว HP Indigo 6900 ที่แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครื่องพิมพ์ฉลากระบบดิจิทัล ทันสมัยที่สุดในโลก มาพร้อมโซลูชันการพ...